Debat

Din topskat gør dig velstående

Kommentar: Hvis du betaler topskat, så gør det med glæde og vær gerne stolt. Du er nemlig en af dem, der får mest ud af et fundament, du ikke selv har skabt.

Den afgørende faktor for, hvor høj ens indtægt og formue er, er hvor man er født. Derfor er det ikke bare praktisk, at os med høje indtægter betaler mest i skat. Det er også det rigtige rent moralsk.

Lad os starte med Microsofts stifter Bill Gates og Facebooks Mark Zuckerberg. De udviklede tidligt i deres liv evner, som har gjort dem i stand til at opbygge succesfulde virksomheder og blive nogle af verdens rigeste mennesker. Men de har ikke ene og alene selv været herrer over deres skæbne. Var de blevet født i Albanien, Afghanistan eller Angola ville de, selv hvis deres interesse for it og computere havde været den samme, formentlig leve et liv, hvor de tjente mindre end gennemsnitsdanskeren.

I Bill Gates’ tilfælde er det endda blevet vist, at det at vokse op netop som mikroprocessorerne blev opfundet, og at have adgang til nogle af verdens første computere i sin skoletid, var helt afgørende for, at det blev ham, der revolutionerede vores brug af personlige computere. En pointe, Gates selv anerkender.

Det mest afgørende for langt de flestes livsbane er hvor de fødes, den kontekst, de vokser op i, og dermed også den stat, der omgiver dem. Statistisk set er den stat, du er borger i, vigtigere for din livschancer end din uddannelse, dit job og din familie.

Har du i dag et godt job og en pæn indkomst, som gør, at du betaler en god portion topskat, er det altså ikke kun dig selv, du kan takke. Det er i den grad de samfundsinstitutioner, der er skabt her i Danmark. De bidrager i stor grad til, at du er, hvor du er, og at dine evner kan bruges, som de kan.

Nogle mennesker får endnu mere ud af et rigt samfund end andre. De får relativt set endnu mere ud af deres samfundsmæssige kontekst og vinder, når der eksempelvis er fremgang i økonomien. Derfor skal de også bidrage relativt mere. Det er det moralske fundament for et progressivt skattesystem.

Alligevel er der flere og flere i Danmark, der stiller spørgsmål ved, om det er rimeligt, at os med høje indtægter også relativt set skal betale mere i skat end dem med gennemsnitslønninger. For det er jo »os«, der er »produktive«, og skal vi så virkelig »flås«?

Det er en uhensigtsmæssig måde at tænke på og ikke særlig oplyst.

Nogle mennesker får endnu mere ud af et rigt samfund end andre. De får relativt set endnu mere ud af deres samfundsmæssige kontekst og vinder, når der eksempelvis er fremgang i økonomien. Det er det moralske fundament for et progressivt skattesystem.

Kristian Weise, direktør i centrumvenstre tænketanken Cevea.

Først og fremmest er vi sjældent produktive alene. Ingen enkeltperson kan tage æren for opbyggelsen af det økonomiske system, der gør, at Danmark i dag er et rigt og konkurrencedygtigt land. Det er sket i fællesskab – af det, vi normalt kalder samfundet.

For det andet er der mere og mere af den politik, der bestemmer udviklingen af Danmark, der handler om at sikre, at vi fortsat er et velstående land. Deraf betegnelsen konkurrencestat.

Og for det tredje vil digitaliseringen og den 4. industrielle revolution kun øge betydningen af samfundsskabt velstand. For det er samfundsinstitutioner, som uddannelsessystemet og håndhævelsen af intellektuelle ejedomsrettigheder, der sikrer, at vi udnytter produktivitetspotentialet i de nye teknologier. 

Så betal din topskat med glæde og vær gerne stolt, mens du gør det. Du er en af dem, der får mest ud af et fundament, du ikke selv har skabt. Det er dit bidrag til det, der har gjort dig velstående.

Læs også