Erhverv

Regeringen blæser til kamp mod svinepest

Regeringen går nu til kamp for at få nedskudt samtlige fritlevende vildsvin i Danmark. Vildsvinene, der kan sprede svinepest, må nu jages om natten med kunstigt lys, natsigtekikkerter og fælder.

Foto: Matthias Schrader/AP

Frygten vokser for, at dansk landbrug bliver ramt af den ultimative, økonomiske katastrofe - et udbrud af afrikansk svinepest.

Uge for uge spreder svinepesten sig vestpå gennem Polen, og Miljø- og Fødevareministeriet blæser nu til kamp for at holde den frygtede sygdom ude af Danmark.

»Vildsvin spreder svinepest, og derfor skal de skydes,« fastslår miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det seneste år er der observeret stadig flere vildsvin i Sønderjylland, og ministerens erklærede mål er at få udryddet bestanden fuldstændig. Derfor får jægerne nu langt bedre muligheder for at nedskyde vildsvinene, som er et vanskeligt bytte, fordi de primært er aktive om natten.

Svinepest
  • Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom
  • Svinepest kan ikke smitte mennesker.
  • Sygdommen medfører meget høj dødelighed i de ramte svinebesætninger.
  • Det er ikke muligt at vaccinere mod sygdommen.
  • Virus kan overleve i kødprodukter og dermed spredes med madrester, som anvendes til dyrefoder.
  • Virus kan også spredes med gødning på eksempelvis lastbiler eller i forbindelse med handel med grise, der er smittede, men endnu ikke viser tegn på sygdommen.
  • Virus spredes også via vildsvin, som kan smitte hinanden eller blive syge, hvis de spiser inficerede madrester.
  • Lande, der rammes af svinepest, afskæres straks fra en række eksportmarkeder.
  • Sygdommen er udbredt i Rusland, Ukraine, Baltikum, Polen og Tjekkiet, men er ikke konstateret i Danmark siden 1933.
  • Et enkelt udbrud i Danmark skønnes at ville udløse tab på 3 mia. kr. Spreder sygdommen sig, bliver tabene langt større.

Fremover må jægerne - som noget nyt - også nedskyde vildsvinene halvanden time før og efter solopgang og solnedgang. Jægerne får også lov til at anvende kunstigt lys, de må skyde vildsvinene på foderpladser og fra kunstigt skjul. Myndighederne vil samtidig undersøge muligheden for at anvende fælder og natsigtekikkerter, som ellers ikke er tilladt.

Samtidig forbereder Fødevarestyrelsen sig på at sende et korps af kontrollanter til den dansk-tyske grænse for at overvåge, at samtlige lastbiler, der har transporteret dyr, bliver grundigt rengjort og desinficeret, inden de kører ind i Danmark.

De voldsomme foranstaltninger skal ses i lyset af, at der er enorme økonomiske interesser på spil.

Hvis der bliver fundet et eneste smittet vildsvin i Danmark, vil hele vores eksport af svinekød til lande uden for EU lukke omgående.

Stig Mellergaard, souschef, Fødevarestyrelsen.

»Hvis der bliver fundet et eneste smittet vildsvin i Danmark, vil hele vores eksport af svinekød til lande uden for EU lukke omgående. Vi må forvente, at disse lande først vil genåbne for import af dansk svinekød, når vi kan dokumentere, at bestanden af vildsvin i Danmark er fuldstændig udryddet. Det kan tage flere år,« advarer souschef Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen.

Danmark eksporterede i 2016 svinekød for 30 mia. kr. - heraf 11,8 mia. kr. til lande uden for EU. Hvis eksporten til de fjerne markeder lukker, vil enorme mængder svinekød blive omdirigeret til de nære markeder i EU, hvor priserne vil styrtdykke. Et udbrud af svinepest vil samtidig skabe uoverskuelige vanskeligheder for Danmarks årlige eksport af 14 mio. levende smågrise.

»Vi tør knap tænke tanken. Det vil være virkelig alvorligt,« konstaterer Stig Mellergaard.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Erik Larsen, er derfor ubetinget glad for, at ministeren nu blæser til kamp mod vildsvinene.

Det vil koste vores branche et tab på 2,5 - 3,0 mia. kr.

Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

»Så sent som i denne uge har svinepesten spredt sig endnu længere vestpå i Polen. Det er ekstremt bekymrende. Hvis man finder blot en eneste smittet gris i Danmark, vil det koste vores branche et tab på 2,5 - 3,0 mia. kr. Det vil simpelthen være en katastrofe,« siger Erik Larsen. Han betegner svinepest som den største enkeltstående trussel mod dansk svineproduktion lige nu.

»De seneste uger har vi modtaget flere billeder og optagelser af vildsvin i Sønderjylland - både enkelte dyr og flokke. Jeg vil indtrængende opfordre de lokale jægere til at gøre alt, hvad de kan for at få bortskudt disse dyr,« siger Erik Larsen.

Også i Nordtyskland har myndighederne intensiveret jagten på vildsvinene, som trives særligt godt og formerer sig hurtigt i regionens mange majsmarker.

Esben Lunde Larsen advarer om, at svinepest ikke alene spredes med vildsvin. Også inficerede madrester kan være smittekilde. Derfor indleder Fødevarestyrelsen en informationskampagne rettet mod blandt andet udenlandske lastbilchauffører. Hvis de bringer inficerede fødevarer fra hjemlandet med ind i Danmark, kan katastrofen være en realitet.

BRANCHENYT
Læs også