Erhverv

Licens-betalere får fri proces i spektakulær sag mod DR

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage vil føre sag om moms på licens mod Danmarks Radio og Skatteministeriet.

Når Civilstyrelsen har givet fri proces, betyder det, at foreningens omkostninger til de indledende sagsskridt bliver dækket af staten. Foto: Thomas Borberg Foto: Thomas Borberg

En forening af danske licensbetalere har nu fået fri proces af Civilstyrelsen til at føre en opsigtsvækkende sag om ulovlig moms på licens mod Danmarks Radio og Skatteministeriet.

Det oplyser advokatfirmaet DLA Piper, der har stævnet DR og Skatteministeriet på vegne af foreningen, Kræv Licensmoms Tilbage.

Sagen kort
  • I 2016 afgjorde EU-Domstolen, at den tjekkiske radiolicens faldt helt uden for momsreglerne, og derfor heller ikke kunne belægges med moms.
  • Den tjekkiske radiolicens har tydelige lighedstegn med den danske medielicens, og dommen fik derfor Skatteministeriet til at undersøge, om dommen havde konsekvenser for Danmark
  • I marts orienterede skatteminister Karsten Lauritzen Folketinget om, at Danmark - i modsætning til Tjekkiet - er omfattet en særlig undtagelsesklausul, som gør, at DR fortsat kan opkræve moms medielicensen på vegne af den danske stat.
  • En lang række fremtrædende eksperter mener dog, at ministeriet tager fejl. Finans kontaktede ti eksperter. En var enig med ministeriet, en var i tvivl, og otte vurderede, at DR opkræver ulovlig moms og skal betale ulovlig moms tilbage til danskerne.

Sagen drejer sig om, at DR ifølge flere eksperter i årtier har opkrævet ulovlig moms på licensen. Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage vil have tilbagebetalt denne moms for de seneste 10 år, svarende til cirka 4.700 kr. pr. licensbetaler.

Når Civilstyrelsen har givet fri proces, betyder det, at foreningens omkostninger til de indledende sagsskridt bliver dækket af staten. Civilstyrelsen har også givet fri proces til en individuel sag anlagt af et medlem af foreningen.

»Det er glædeligt, at Civilstyrelsen har meddelt fri proces til Foreningen og dens medlemmer. Det gruppesøgsmål, som Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage har anlagt, vil være det gruppesøgsmål, som alle licensbetalerne bør tilmelde sig for at få den eventuelt ulovligt opkrævede moms tilbage,« udtaler Thomas Booker og Claus Holberg, der er advokater for Foreningen Kræv Licensmoms, i en pressemeddelelse.

Sagen tog sin begyndelse, da Finans afslørede, at DR's opkrævning af moms på medielicensen ifølge otte af ti fremtrædende momseksperter er i strid med EU-retten og derfor kan kræves tilbagebetalt.

Efterfølgende besluttede tre advokatfirmaer, hvoraf DLA Piper er det ene, at sagen skal afprøves ved domstolene.

Om medielicensen
  • DR har ansvaret for opkrævning af medielicens på vegne af Kulturministeriet.
  • Sidste år opkrævede DR 4,5 mia. kr. i licens hos danske husstande eksklusive moms. Dertil kom moms for 1,1 mia. kr.
  • Cirka 2,4 mio. husstande betaler medielicens.
  • 67 procent af den årlige licens i 2017 går til DR
  • Alle over 18 år, der ejer et tv eller en smartphone/tablet/computer med internet, skal betale medielicens. Også selv om de ikke bruger licensfinansierede medier.
Kilde: DR

DR opkræver licensmomsen på vegne af den danske stat og beholder altså ikke pengene selv. Det er derfor, at også Skatteministeriet er omfattet af søgsmålet.

Hidtil har DR afvist at stoppe opkrævningen, fordi mediehuset læner sig op ad en juridisk vurdering fra Skatteministeriet, der er kommet frem til den stik modsatte konklusion af det store flertal af eksperter.

I en mail til Finans skriver DR's økonomichef Niels Ammitzbøll, at mediehusets holding til sagen fortsat er uændret.

»DR har opkrævet moms på licensen i overensstemmelse med de gældende regler, hvilket vi også har fået bekræftet af staten, at vi fortsat skal gøre. Mens de verserer, har vi ikke yderligere kommentarer til de sager, der er anlagt,« skriver han i mailen.

Hvis blot en enkelt licensbetaler vinder en sag mod DR og Skatteministeriet, kan det medføre tilbagebetaling til alle, der er blevet opkrævet ulovlig moms. Sidste år betalte 2,4 mio. husstande herhjemme i alt 1,1 mia. kr. i moms på medielicensen - eller cirka 500 kr. pr. husstand.

BRANCHENYT
Læs også