Erhverv

Diskrete legetøjsbrødre ramt af retstvist - revisor dumper regnskab

De to brødre Henrik og Jacob Ranis Andersen er slået i gulvet af en retstvist. Nu kæmper de for det Dracco, de mener var tæt på 1 mia. kr. værd. Revisor dumper regnskabet, men brødrene lover comeback i 2019.

Brødrene Jacob Ranis Andersen og Henrik Ranis Andersen mistede i 2014 deres faste partner i Europa, og dermed faldt stort set hele omsætningen i legetøjskoncernen væk. Nu vil de bygge Dracco op igen. Foto: Charlotte de la Fuente

Et opgør med den suverænt vigtigste samarbejdspartner har slået legetøjskoncernen Dracco i gulvet.

Det er de diskrete brødre Ranis Andersen, der ejer selskabet. Selv satte de tidligere størrelsen af legetøjsimperiet til en lille mia. kr. - nærmere bestemt 886 mio. kr., som de mener forretningen og varemærkerne er værd.

Det seneste regnskab viser et dundrende underskud, men hvor slemt det er fat, er umuligt at sige, for revisor vil ikke sige god for regnskabet.

I samme regnskab har de desuden nedskrevet værdien med 20 pct. eller næsten 200 mio. kr.

Brødrenes komplekse imperium

De to brødre, Jacob og Henrik Ranis Andersen, har koncentreret de fleste af deres forretninger i de to selskaber, Dracco Group Holding og Dracco Brands Holding.

Disse to selskaber har i det seneste regnskabsår købt rettighederne til brødrenes samlede legetøjsforretning, dvs. datterselskaber og varemærker og licenser, fra deres datterselskaber på de Britiske Jomfruøer og Holland og Spanien.

I regnskaberne for de to hovedselskaber opgør de værdien af det købte til hhv. 451 mio. kr. og 435 mio. kr.

Efterfølgende er værdien nedskrevet med 20 pct. pga. tvisten med den europæiske partner og deraf følgende usikkerhed om afsætningsmulighederne.

»Regnskabet bærer præg af, at vi i 2014 måtte stoppe vores samarbejde med Simba, som var vores importør og vores licenstager i bl.a. Tyskland. Nu har vi anlagt sag mod dem, fordi vi mener, vi har en masse penge til gode,« siger Henrik Ranis Andersen, der har Dracco sammen med sin bror Jacob.

Opgøret med partneren Simba ligger nu ved en domstol i Asien, mens Dracco reelt er slået tilbage til start på selskabets vigtigste marked i Europa.

»Vores salg er siden faldet markant i Tyskland, fordi de for en stor del fik skubbet os ud af det tyske marked,« forklarer Henrik Ranis Andersen.

Revisor giver i regnskabet en såkaldt afkræftende konklusion – der er altså ikke tilstrækkeligt grundlag for at sige ok for regnskabet. Årsagen er især, at brødrene har handlet en række selskaber internt i koncernen, og i den forbindelse er der nogle tekniske uoverensstemmelser, som får revisor til at konkludere, at det »ikke giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling.«

Revisor peger også på, at der er usikkerhed om værdien af Dracco - efter bruddet med Simba.

»Vi har nedskrevet værdien med 20 pct., og det er selvfølgelig meget, når man tænker på, at vores stærkeste brand har 12 års historik. Men det er bl.a. som følge af retssagen og dens effekt i markederne, og at brandet først vil blive markant profileret ved lanceringen af tegnefilm i 2019,« fortæller Henrik Ranis Andersen.

Dracco ringer måske en klokke hos dem, der engang legede med selskabets Dracco Heads – nogle små plastikfigurer, der ligner vingummibamser.

Men i de senere år har Dracco tjent de fleste af sine penge på pigelegetøjsserien Filly. Det er også Filly, som brødrene vil tjene penge på fremover.

Størrelsen af brødrenes formue er opgjort som værdien af legetøjet - det giver samlede aktier til hver af dem på 350-400 mio. kr. i deres personlige selskaber.

»Vi har haft et fald i salget pga. tvisten med Simba. Men vi har haft et stærkt brand på Europas største legetøjsmarked i en årrække, og det giver noget potentiale for fremtiden, og det giver en brandværdi i kraft af en historik,« siger den anden bror, Jacob Ranis Andersen.

Læs også