Erhverv

Så står der 1-1: Kasi-Jesper taber skattesag om 245 mio. kr.

Østre Landsret har afsagt dom i endnu et kæmpe slagsmål mellem Kasi-familien og Skat.

Jesper "Kasi" Nielsen. Foto: Rune Aarestrup Pedersen.

Smykke-entreprenøren Jesper "Kasi" Nielsen har tabt et stort opgør med skattemyndighederne i de to parters langvarige slagsmål.

Fredag fik Skat medhold i en skattesag om 245 mio. kr., som Skat havde krævet på grund af en omstrukturering, som Kasi og Pandora gennemførte i 2009 og 2010.

De to parter stiftede dengang et fælles selskab, Pandora Jewelry Central Western Europe (Pandora CWE), og indskød salgsaktiviteter fra en række lande.

Indtil da havde Kasi haft eneret til at sælge Pandora-smykker i Tyskland, Østrig og Schweiz.

Skat gav grønt lys til at gennemføre manøvren skattefrit, fordi de to virksomheder ifølge eget udsagn ønskede et tættere samarbejde.

Men mindre end et år senere, solgte Kasi sine aktier i det nye selskab til Pandora i forbindelse med sidstnævntes børsnotering i oktober 2010, og manøvren lugtede ifølge Skat så fælt af skatteundgåelse, at der blev rejst en sag.

Det er Østre Landsret enig i. Landsretten lagde lige som Skat vægt på det meget korte tidsforløb fra omstruktureringen til salget.

»Landsretten fandt under bl.a. disse omstændigheder, at der er en stærk formodning for, at skatteundgåelse reelt var et hovedformål med omstruktureringen, og at denne formodning ikke var blevet afkræftet,« hedder det i dommen.

Kasi ApS solgte sine aktier i Pandora CWE i en handel, hvor Kasi fik 385 mio. kr. udbetalt med det samme, mens resten skulle betales i 2015 og opgøres med udgangspunkt i Pandora CWE's performance.

Skats krav på 245 mio. kr. er opgjort med udgangspunkt i en samlet værdisætning af salgsaftalen på knap 1 mia. kr., men Kasi har aldrig fået mere end de 385 mio. kr., fordi Pandora CWE først begyndte at tjene penge i 2016.

Pandora og Kasi slås dog stadig om denne opgørelse, og Jesper Nielsen har tidligere sagt, at han forventer, at skattekravet bliver reguleret i forhold til det endelige salgsprovenu fra aktier i Pandora CWE.

Skattesagen er den anden store skattesag, som Jesper Nielsen og hans familie har udkæmpet inden for kort tid. I december fik familien medhold ligeledes i Østre Landsret i en meget omtalt sag om kæmpe millionsponsorater, som Kasi ApS havde tegnet med Brøndby IF og AG København.

Skat hævdede, at Kasi havde tegnet sponsoraterne for at tilgodese familiens private interesser, og derfor skulle den beskattes, som om den selv havde fået pengene udbetalt.

Skat tabte sagen, og opgav siden at anke dommen til Højesteret.

Jesper Nielsen siger, at dommen i den seneste sag vil blive anket.

Læs hele historien om Skats krav på 245 mio. kr. her.

Læs også