Erhverv

Skats sejr om 245 Kasi-millioner kan ende som et selvmål for statskassen

I yderste konsekvens kan statskassen miste trecifret millionbeløb på sejr i skatteopgøret med Kasi-Jespers selskab.

Fredag vandt Skat et kæmpe skatteopgør med Jesper "Kasi" Nielsen, men det kan blive en dyr sejr for statskassen. Nicolai Lorenzen Foto: Nicolai Lorenzen

Selv om Skat fredag vandt et kæmpe slagsmål mod Jesper "Kasi" Nielsens selskab, Kasi ApS, kan sejren faktisk ende som et gevaldigt selvmål for den danske statskasse.

Det bekræfter flere skatteeksperter over for Finans.

Forklaringen på den overraskende konklusion hænger sammen med den skattefri omstrukturering, som Kasi og Pandora gennemførte i 2009 og 2010, og som Skat efterfølgende gjorde skattepligtig.

Skats afgørelse, som nu har fået opbakning fra Østre Landsret, betød, at Kasi ApS blev skattepligtig af 955 mio. kr. svarende til værdien de salgsaktiviteter, som Kasi skød ned i det nyoprettede selskab, Pandora CWE.

Men Kasis skattepligt modsvares af et tilsvarende skattefradrag i det modtagende Pandora-selskab, og derfor er der i udgangspunktet tale om en provenuneutral sag for den danske statskasse, påpeger chefkonsulent i BDO, Henning Boye Hansen.

»Hvis man ser bort fra renter, er der fra statskassens side tale om et nulsumsspil,« siger Henning Boye Hansen, der tidligere var med til at rådgive Kasi og familien Nielsen om skattesagen.

Professor i skatteret på Aarhus Universitet, Jan Pedersen, er varsom med udtale sig om detaljerne i den konkrete sag, men han er enig i, at en forhøjelse af skatten på den ene side som udgangspunkt vil udløse en reduktion på den anden side.

Hvad der gør sagen endnu mere absurd er, at kassen i Kasi ApS er tom, mens Pandora med årlige milliardoverskud synes at have rige muligheder for at udnytte det pludseligt opståede fradrag.

Teoretisk kan Skats sejr om 245 mio. kr. dermed ende med at koste statskassen 245 mio. kr.

»Det er klart, at Skat har en kreditrisiko, så hvis et selskab ikke har pengene til at betale sin gæld, så er der jo ikke noget at gøre ved det. Og hvis modparten så samtidig har glæde af fradraget, så kan der sagtens opstå et negativt resultat,« siger Jan Pedersen.

Henning Boye Hansen mener, at »man godt kan komme i tvivl, om det giver mening at rejse den slags sager set fra samfundets side«.

Jan Pedersen er dog uenig:

»Skat har pligt til at opgøre skatten korrekt i henhold til de gældende regler, og det gælder uanset om det stiller statskassen bedre eller dårligere,« siger han.

Skat er forhindret i at kommentere på konkrete sager på grund af tavshedspligten, men oplyser skriftligt:

»Vores fornemste opgave er at sikre, at skatten opgøres korrekt og betales af den rigtige skatteyder. Det gælder uanset om der er selvangivet for lidt eller for meget. Skats opgave er at administrere den lovgivning, der er vedtaget af Folketinget.«

Læs også