Erhverv

Danmarks største skattesag afgjort: Kan få betydning for din vandregning

Landets vandselskaber har kørt en principiel sag om skat på vand. Vandselskaberne endte med at tabe sagen tirsdag formiddag i Østre Landsret.

Danskernes vandregning kan blive højere, vurderes det af vandbranchen efter dagens dom i Østre Landsret. Foto: Claus Lunde Arkivfoto: Claus Lunde/Polfoto

Tirsdag formiddag er en principiel strid om 36 mia. kr. blevet afgjort ved Østre Landsret.

Tilmed en afgørelse, der spås at få betydning for danskernes vandregning, da regningen på 36 mia. kr. kan blive sendt videre til forbrugerne.

Vandbranchen har ved Østre Landsret tirsdag formiddag tabt sagen, der af vandbranchen er blevet kaldt Danmarks største skattesag nogensinde.

Branchen havde stævnet Skat, fordi branchen mente, at Skat havde værdiansat aktiverne hos landets vandselskaber 36 mia. kr. forkert.

Vandbranchen mente, at beregningsmodellen for vandselskabernes skattebetaling ikke kunne bruges, og at vandselskaberne dermed stod til at betale for meget i skat.

Den betragtning var et flertal af dommerne i Østre Landsret dog ikke enige i. De fandt således ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, Skatteministeriet i sin tid havde foretaget af vandselskabernes værdier og beregningsmodellen for selskabernes skattebetaling.

Dommen ved Østre Landsret får betydning for 273 vandselskaber, hvis sager i Landsskatteretten har været sat i bero, indtil tirsdagens principdom var faldet.

Det principielle nederlag i Østre Landsret betyder ifølge vandbranchens interesseorganisation, Danva, at forbrugerne i de berørte vandselskaber kan se frem til en højere vandregning.

»Vores beregninger viser, at det vil koste de berørte husholdninger mellem 500 og 1.000 kr. om året,« siger Karsten Bjørno, kommunikationschef i Danva.

I 2010 blev alle vand- og spildevandsforsyninger lavet om til selskaber, hvilket betød, at de skulle betale skat.

Læs også