Erhverv

Skattepligt ved fast driftssted

Udlændinge med fast ejendom eller virksomhed her i landet skal beskattes i Danmark, men Skatterådet og Landsskatteretten er uenige om betingelserne.

Mens selskaber og personer, der er hjemmehørende i udlandet, normalt ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, kan de være begrænset skattepligtige af visse indtægter her fra landet. Det gælder for eksempel indtægter fra fast ejendom eller et fast driftssted i Danmark.

Den begrænsede skattepligt for fast ejendom gælder for både ejere og lejere af ejendomme her i landet og omfatter både indtægter fra den løbende drift og fortjenester fra ejendomssalg...

Læs også
Top job