Erhverv

Rentefidus breder sig: Millionregninger vælter ned over fjernvarmekunder

Titusindvis af fjernvarmekunder står til at blive ramt af et historisk rentesmæk på knap 322 mio. kr. Rentefidusen har allerede kostet forbrugerne 475 mio. kr., og nye regninger truer.

15.000 Eniig-varmekunder i Herning-området er ramt af en historisk renteregning på 454 mio. kr. Men nye afgørelser betyder, at renteregninger er på vej til bl.a. varmekunder i Esbjerg og Varde. Foto: Logstor.

Fjernvarmekunder rundt om i landet styrer mod ekstraregninger på knap 322 mio. kr., uden at de af den grund får mere varme i radiatorerne.

Rentefidusen
  • Hvile i sig selv-princippet blev indført med den første varmeforsyningslov i 1981. Princippet skal bl.a. forhindre, at varmeselskaber opbygger formuer. Giver varmedriften overskud, skal det prompte føre til lavere varmepriser for forbrugerne.
  • Princippet forhindrer af samme grund ejerne – f.eks. kommuner – i at hive overskud ud af selskaberne. Reglerne gælder dog kun for værdier skabt efter varmeforsyningslovens ikrafttræden den 1. marts 1981. Værdier skabt før denne dato reguleres derimod ikke af loven.
  • Det fik i 2003 det daværende Energigruppen Jylland fra Herning til at ansøge Energitilsynet om at måtte opkræve renter af genanskaffelsesværdien af de historisk opsparede værdier i selskabet. I 2012 fik selskabet ja til at opkræve en renteregning på 282 mio. kr. hos varmekunderne.
  • Men samtidig åbner afgørelsen for, at der også fremtidigt kan opkræves rentebetaling af de opsparede værdier. Det har seneste fået Energitilsynet til at godkende, at Eniig Varme, tidligere Energigruppen Jylland, opkræver yderligere 172 mio. kr. i renter hos varmekunderne i Herning i perioden 2017-2020.
  • Sagen fra Herning fik oprindelig 58 fjernvarmeselskaber til at ansøge Energitilsynet om lignende renteregninger til varmekunderne, inden Folketinget med et hasteindgreb i maj 2017 minimerede muligheden for at anvende rentefidusen.
  • Selv om flere selskaber efterfølgende har trukket deres ansøgning, kæmper knap 50 selskaber fortsat for at få lov til at udskrive renteregninger efter de gamle regler.

Det fremgår af et nyt notat fra Energitilsynet, der gør status over de mange sager, hvor fjernvarmeselskaber rundt om i landet i en regulær skrivebordsøvelse har ansøgt om lov til at opkræve forrentning af selskabernes bogførte værdier i værste fald helt tilbage til 1981.

Ni nye afgørelser betyder, at varmekunderne står overfor en uventet ekstraregning på 56,4 mio. kr., men samtidig har Energitilsynet sendt andre otte sager i høring.

»Det samlede forretningsbeløb i udkastede til afgørelserne for disse otte ansøgninger er opgjort til 265.389.111 kr.,« konkluderes det i tilsynets statusnotat.

Det er først og fremmest beklageligt for fjernvarmeforbrugerne.

Lars Christian Lilleholt (V), klima- og energiminister

I forvejen er ca. 15.000 fjernvarmekunder i Herning-området blevet præsenteret for en samlet renteregning på 454 mio. kr.

Dermed står den samlede renteregning til fjernvarmekunder rundt om i landet til foreløbig at løbe op i mere end 797 mio. kr., selv om klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) flere gange har opfordret fjernvarmeselskaberne til at droppe deres jagt på de historiske rentemillioner.

»Det er først og fremmest beklageligt for fjernvarmeforbrugerne,« fastslog ministeren i september sidste år, da en opgørelse fra Energitilsynet viste, at kun få selskaber valgte at følge ministerens opfordring.

En nærlæsning af Energitilsynets dugfriske opgørelse vidner da også om, at den voksende millionregning til varmekunderne næppe stopper med regningen på 797 mio. kr.

Af notatet, som er sendt til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, fremgår det, at der fortsat er knap 20 ansøgninger fra fjernvarmeselskaber på bl.a. Fyn, Randers, Ribe og i trekants- og hovedstadsområdet, som venter på en afgørelse.

Samlet har selskaberne søgt om at få forrentet værdier for mere end 9 mia. kr. med renters rente siden 1981.

Energitilsynet oplyser, at man her og nu ikke har noget bud på, hvor meget de knap 20 sager kan ende med at koste fjernvarmekunder rundt om i hele landet, da behandlingen af sagerne endnu ikke er færdig.

Læs også