Serier

Femern-ledelsen fældede vindmøllepark og gik glip af sikker millionindtægt

Femern-ledelsen nedlagde en vindmøllepark i 2015 for at gøre plads til en beton-elementfabrik. I dag er fabrikken endnu ikke bygget.

Femern bag facaden
Frem til august 2015 stod der 25 vindmøller ved Rødbyhavn på Lolland. Femern A/S lod dem fælde for at gøre plads til en fabrik, der endnu  ikke er bygget. Foto: Carsten Bundgaard

Femern A/S vinkede i 2015 farvel til en sikker millionindtægt, da selskabets ledelse besluttede at fælde en vindmøllepark med en strømproduktion til at forsyne 8.427 danske kernefamilier.

Ifølge dokumenter, som Finans er i besiddelse af, betalte Femern A/S 41,5 mio. kr. for at få vindmøllerne fjernet for at gøre plads til en betonelementfabrik. Men i stedet kunne Femern med fordel have ladet vindmøllerne stå og indkassere penge fra strømproduktionen. I dag - næsten tre år senere - er der nemlig endnu ikke taget første spadestik til fabrikken, og Femern-projektet er stadig flere år fra at have en endelig tysk godkendelse.

Serie: Femern bag facaden
  • Danmarkshistoriens suverænt største anlægsprojekt blev endelig godkendt af et bredt flertal i folketinget i marts 2016, efter hele økonomien og tidsplanen havde været sendt til tælling i løbet af 2015.
  • Finans og Jyllands-Posten har fået adgang til en lang række interne dokumenter i form af bestyrelsesreferater, arbejdsnotater og beregninger, som er ukendte for offentligheden.
  • I en serie af artikler går vi bag facaden og fortæller, hvordan et projekt til 62 mia. kr. blev stemt igennem på trods af massive usikkerheder.

Professor Bent Greve fra Roskilde Universitet kritiserer beslutningen om at fælde møllerne.

»Normalt skal man ikke gøre sådan noget, før man er sikker på at kunne tage det næste skridt. Derfor virker det ikke som en fornuftig omgang med offentlige midler,« siger Bent Greve.

Femern-projektet har et samlet budget på 52,6 mia. kr., og ifølge Finans' beregninger kommer man til at bruge 4,6-5,2 mia. kr., før man overhovedet forventer at have en endelig tysk godkendelse på plads i slutningen af 2020. Det er de danske skatteborgere, der bærer hele risikoen for investeringen, og eksperter har kritiseret, at man har brugt unødvendig mange penge på nuværende tidspunkt.

Den milliongevinst, man kunne have tjent på at lade vindmøllerne stå, ind til fabrikken skulle bygges, er beskeden i forhold til Femern-forbindelsens store milliardbudget. Men ifølge Bent Greve er det udtryk for, at man har en lidt for lemfældig omgang med pengene.

»Jeg er vokset op med ordsproget, at mange bække små gør en stor å,« siger han.

Ifølge professoren kunne man i stedet have ventet og set tiden an, da det at vælte en vindmøllepark er en tidsmæssig begrænset opgave.

Det var selskabet SE Blue Renewables, der ejede de 25 vindmøller. Og ifølge drifschefen, Niels Hermansen, der selv var med til at pille vindmøllerne ned, var det en hurtig og enkel proces.

»Vi havde en kran. Det tog os en dag per mølle at pille dem ned. Efterfølgende blev de sendt til Sicilien,« forklarer Niels Hermansen.

Møllerne blev ifølge Finans' oplysninger pillet ned i august 2015. Samme sommer som Femern-projektet var kastet ud i sin hidtil største krise, og hvor Folketinget havde sat den endelige beslutning om at gennemføre Femern-projektet på standby, fordi budgettet var skredet.

Femern-direktør Claus Baunkjær vil ikke stille op til interview, men i en mail forklarer selskabet, at møllerne blev pillet ned for at byggemodne området, hvor fabrikken skal ligge. Samtdig forklarer Femern, at man stoppede nedtagningen, »da den daværende transportminister i Slesvig-Holsten i 2015 meddelte, at godkendelsen blev udskudt

Men den forklaring hænger ikke sammen med de interne dokumenter, som Finans er i besiddelse af.

For det første var det ikke nedrivningen af SE Blue Renewables vindmøllepark, der blev stoppet, men derimod nedrivningen af blot fire privatejede møller, som også stod på Femern A/S's jord.

For det andet havde Femern A/S allerede måneden forinden - i begyndelsen af juli - konstateret, at den tyske myndighedsgodkendelse var forsinket til tidligst medio 2016. Det fremgår af et internt notat, som Femern udarbejdede til den daværende bestyrelsesformand, Henning Kruse Petersen, forud for et møde med daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V).

Ifølge notatet mente Femern A/S godt, at man kunne igangsætte byggeriet af tunnel-elementfabrikken uden at have en tysk godkendelse. Men bestyrelsesformanden understregede, at det var op til politikerne at træffe den beslutning.

»Det forudsætter naturligvis, at man på dansk side har en sikkerhed for, at den tyske godkendelse rent faktisk kommer. Alt dette må blive en del af drøftelserne i forligskredsen til efteråret,« står der i notatet.

Men Femern A/S ventede ikke på at høre politikernes mening. Inden politikerne kom tilbage fra sommerferie, var nedrivningen i gang. Den første mølle blev fældet d. 4. august, og i løbet af de efterfølgende uger blev alle 25 vindmøller nedlagt.

Læs også
Top job