Erhverv
BREAKING

Dårligt samarbejde koster byggebranchen milliarder

Den danske byggebranche er præget af mistillid og manglende respekt for hinandens faglige kompetencer, som giver grobund for kostbare fejl og erstatningssager. Den holdning vil DI Byg nu gøre op med. Det er der nemlig penge i – mange penge.

Moderne, digitale teknologier giver en lang række fordele, når det gælder byggebranchens muligheder for samarbejde.

Men i hvor høj grad man står rustet til fremtidens udfordringer, hænger ikke kun sammen med de teknologiske muligheder som sådan. Udnyttelsen af disse hænger også sammen med aktørernes omstillingsparathed. Man fornærmer næppe nogen ved at konstatere, at den danske byggebranche er præget af konservatisme, men det bedste argument for at bryde gamle barrierer ned og nytænke mulighederne for samarbejde er klokkeklart. Det er en rigtig god forretning...

Læs også