Serier

Redningsplanen er kuldsejlet: 100 skraldebiler skal redde kriseramte Amager Bakke

De Konservative vil have regeringen til at stoppe overborgmester Frank Jensens forslag om at hjemtage affaldsindsamlingen fra private selskaber i et forsøg på at redde økonomien på forbrændingsanlægget Amager Bakke.

Skraldekamp for milliarder
I dag er det private selskaber, der samler affald ind til forbrændingsanlægget Amager Bakke. Ifølge et nyt forslag skal det kommunale selskab fremover gøre det selv. Foto: Christoffer Regild/ARC

Det skandaleramte milliardbyggeri Amager Bakke styrer imod en økonomisk nedtur, efter at den planlagte redningsplan af forbrændingsanlægget er kuldsejlet.

Derfor forsøger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), nu at redde situationen ved at lade selskabet bag Amager Bakke, Amager Ressourcecenter (ARC), overtage opgaven med at indsamle københavnernes affald.

Forslaget vækker vrede hos både DI og de borgerlige partier, som fremhæver, at kommunen har sparet over 100 mio. kr. på at privatisere affaldsindsamlingen.

»Det er et hokuspokus-trick, der overhovedet ikke handler om, at man gerne selv vil stå for affaldsindsamlingen. Det er, fordi man vil rette op på økonomien på ARC ved at omgå nogle EU-regler. Det kan vi ikke leve med, og jeg vil nu bringe det op for regeringen med henblik på at forhindre, at kommunen skal have lov til at hjemtage opgaven, når den løses bedre og billigere af private,« siger Jakob Næsager, gruppeformand for De Konservative i Borgerrepræsentationen.

Affaldsindsamlingen skal efter planen øge volumen i ARC's samlede økonomi. Det baner vej for at øge importen af affald og biomasse uden at komme i konflikt med EU-reglerne. Og derved kan man få balance i den pressede økonomi på det 4 mia. kr. dyre anlæg.

Kuldsejlet redningsplan
  • I foråret 2016 konkluderede konsulenthuset PWC, at Københavns nye prestigebyggeri, affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke, styrede mod et tab på 1,9 mia. kr., fordi der ikke var affald nok til, at anlægget til 4 mia. kr. kunne løbe rundt.
  • I juni 2016 vedtog man en redningsplan mellem borgmestrene i de fem ejerkommuner: København, Frederiksberg, Dragør, Hvidovre og Taarnby.
  • Redningsplanen gik bl.a. ud på at importere ca. 100.000 ton affald om året. Men importen er begrænset af EU's regler om, at import kun må udgøre 20 pct. af selskabets økonomi.
  • Derfor gik redningsplanen samtidig på, at Københavns Kommune skulle flytte 45.000 ton husholdningsaffald fra Vestforbrænding i Glostrup til Amager Bakke, Samtidig skulle man forsøge at fusionere ARC (selskabet bag Amager Bakke) med et af naboforsyningsselskaberne CTR eller Hofor.
  • Planerne om at flytte affaldet og fusionere er mislykket, og derfor foreslår borgmestrene i de fem ejerkommuner nu, at lade ARC overtage affaldsindsamlingen i foreløbig København, Tårnby og Dragør.
  • Forslaget vil øge ARC's samlede økonomi, og derfor give mulighed for at øge importen af affalds og biomasse, hvilken kan øge indtjeningen.

Ifølge forslaget skal ARC fra 2019 overtage håndteringen af de private skraldemænd i København, og over de kommende år skal det kommunale selskab selv overtage de mere end 100 skraldebiler i hovedstaden.

Den radikale gruppeformand, Mette Annelie Rasmussen, kalder det er en beslutning, som skal træffes med kniven på struben.

»Amager Bakke er en møgsag. Jeg bryder mig ikke om at hjemtage affaldsindsamlingen, men vi står med et overdimensioneret anlæg, som vi skal forsøge at redde, og hvis vi ikke gør det, bliver det meget dyrt for københavnerne,« siger hun.

Hvis beslutningen går igennem, bliver fire private transportfirmaer fyret, i takt med at deres kontrakter med kommunen udløber. Det møder skarp kritik fra industriens interesseorganisation, DI, der vil undersøge, om Københavns Kommune derved overtræder de konkurrenceretslige regler.

»Vi er stærkt kritiske overfor, at man forsøger at løse de økonomiske problemer for en offentlig virksomhed (ARC, red.) ved at tage brødet ud af munden på private virksomheder. Man kan spørge sig selv, om det er en klog måde at belønne en offentlig virksomhed for at bygge så stort, at økonomien skrider,« siger Michael Svane, branchedirektør for transport og infrastruktur i DI.

ARC's bestyrelsesformand, Lars Weiss, der samtidig er gruppeformand for Socialdemokraterne i Borgerrepræsentationen, forsvarer beslutningen.

»Som det tegner nu, er der tre eller fire kommuner (København, Taardby, Dragør og muligvis Hvidovre, red.), som vælger at lade ARC står for skraldeindsamlingen. Det er der nogle stordriftsfordele ved, så det har jeg det fint med,« siger Lars Weiss.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Frank Jensen.

Læs også
Top job