Erhverv
0

Pengene fosser ud af dansk slagterikoncern

For fjerde år i træk er der blodrøde tal på bundlinjen hos Danmarks næststørste fjerkrækoncern. Det finske moderselskab har også store underskud.

Danmarks næststørste fjerkrækoncern HKScan Denmark har i 2017 haft et underskud på 99 mio. kr. Det er fjerde år i træk selskabet har stort underskud. 
Foto: Joachim Adrian

Der er dundrende underskud i Danmarks næststørste fjerkrækoncern, HKScan Denmark - det tidligere Rose Poultry.

HKScan Denmark har i 2017 haft et underskud på 99 mio. kr. efter en omsætning på knap 1,3 mia. kr. Det er fjerde år i træk, at selskabet har stort underskud. Samlet set løber underskuddene for de seneste fire regnskabsår op i 345 mio. kr.

Situationens alvor understreges af, at selskabets omsætning siden 2013 er faldet 21 pct., og underskuddene har efterhånden elimineret hele egenkapitalen. Af regnskabet fremgår det, at det finske moderselskab i 2017 har været nødt til at genoprette egenkapitalen ved at annullere gæld for 223 mio. kr. i HKScan Denmark. Uden denne redningsaktion havde HKScan Denmark været efterladt med en negativ egenkapital.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jukka Nikkinen, der er adm. direktør for HKScan Denmark, som har mere end 600 medarbejdere. Trods de store underskud er ledelsesberetningen i regnskabet holdt i altovervejende positive toner. Det fremhæves, at der har været en svag omsætningsvækst, stigende eksport og god efterspørgsel. Der har ganske vist været et fald i salgspriserne, men det er opvejet af lavere råvarepriser, lyder det i ledelsesberetningen, som ikke giver nogen forklaring på de store underskud.

Krisen i HKScan Denmark skal ses i lyset af, at selskabets store konkurrent, slagteriselskabet Danpo, år efter år leverer solide overskud. Danpo voksede 6 pct. i 2017, og resultatet efter skat blev mere end fordoblet til 46 mio. kr. Selskabets adm. direktør Mark Juel Hemmingsen er meget tilfreds med resultatet og oplyser til Finans, at fremgangen blandt andet skyldes »et stigende salg af premiumprodukter og forædlede færdigvarer.« Danpos strategi er at fortsætte ad den vej og øge salget af de forædlede produkter og mærkevarerne yderligere.

Danpo er ejet af den børsnoterede svenske koncern Scandi Standard, som også leverer solide overskud.

Helt anderledes usikker er situationen for det nødlidende HKScan Denmark, der næppe kan læne sig alt for tungt op af moderselskabet, den børsnoterede finske fødevarekoncern HKScan. Efter et par år med resultater omkring nul havde det finske selskab i 2017 et underskud før skat på 365 mio. kr. HKScans omsætning har de seneste år været vigende. Denne nedadgående tendens på toplinjen er fortsat i første kvartal 2018, hvor selskabets underskud før skat tilmed er mere end fordoblet til 158 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også