Serier

Johan Schlüter anker ikke bedrageridom

Schlüter-sagen
Johan Schlüter. Foto: Jacob Ehrbahn

Advokaten Johan Schlüter, der blev idømt fire års betinget fængsel for at bedrage sine kunder, anker ikke sin dom. Det skriver hans advokat i en meddelelse.

Her er dommen
  • Johan Schlüter idømmes fire års betinget fængsel for mandatsvig af særlig grov karakter og forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed.

Han er derudover frakendt retten til at drive advokatvirksomhed eller være ansvarlig for selskaber.

Dommen blev gjort betinget på grund af hans alder og personlige forhold.

Johan Schlüter og anklagemyndigheden har valgt ikke at anke.

  • Susanne Fryland idømmes fem års og seks måneders fængsel for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed og forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed.

Hun er derudover frakendt retten til at drive advokatvirksomhed eller være ansvarlig for selskaber.

Susanne Fryland og anklagemyndigheden har begge valgt at anke.

  • Lars Halgreen idømmes ni måneders fængsel. Dommen gøres betinget, da der er tale om forsøg på skyldnersvig og på grund af hans personlige forhold.

Lars Halgreen er fradømt retten til at udøve advokatvirksomhed i to år.

Lars Halgren og anklagemyndigheden har begge valgt at anke.

Sådan lød anklagerne:

  • Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Johan Schlüter var anklaget for sammen med Susanne Fryland at have hævet små 115 millioner kroner uberettiget på kontiene for foreningerne CAB og Filmret, som de administrerede for Producentforeningen.

Advokaterne var berettiget til et honorar for at forvalte de to selskaber. Det skete gennem selskabet Registrering Danmark, som Susanne Fryland drev.

Anklagen lød, at advokaterne har hævet langt mere fra kundernes konti for at dække løbende udgifter til selskaberne Registrering Danmark og Johan Schlüters advokatfirma.

Begge blev dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for "ikke under 100 millioner kroner".

  • Skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed

Johan Schlüter var anklaget for sammen med Susanne Fryland og Lars Halgreen at have overført rettigheder i et vandprojekt på Grønland til deres partnere for at skjule værdierne for Producentforeningen, som de skyldte et stort beløb.

Alle tre blev dømt for forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed.

  • Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Johan Schlüter var anklaget for at have overført 550.000 kroner fra foreningen CAB, som han administrerede for Producentforeningen, til udgifter, der intet havde med CAB at gøre.

Johan Schlüter blev dømt for forholdet.

  • Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Susanne Fryland var anklaget for at have udstedt to fakturaer til foreningen Filmkopi på samlet 5,1 millioner kroner uden at være berettiget til det.

Susanne Fryland blev dømt for forholdet.

Kilde: /ritzau/

Johan Schlüter blev i starten af juni idømt fire års fængsel for mandatsvig af særlig grov karakter samt forsøg på skyldnersvig.

Det blev han i en sag, hvor han og hans tidligere advokatpartner Susanne Fryland var anklaget for uretmæssigt at have hævet og brugt "ikke under" 100 millioner kroner af sine klienter i Producentforeningens penge.

Johan Schlüters dom på fire års fængsel blev dog gjort betinget grundet hans alder og helbred.

»Jeg ved, at jeg aldrig bevidst har handlet til skade for de rettighedshavere, som jeg i mange år skabte store resultater for. Det, i sammenhæng med retsformandens frifindende dissens, kunne føre til en anke«.

»Af hensyn til min familie og af hensyn til mit helbred besluttede jeg at undlade at anke dommen. Jeg har ikke kræfterne til det. Jeg kan ikke indgå i en ny opslidende retssag. Livet er for kort«, skriver Johan Schlüter i meddelelsen.

Ud over fængselsdommen blev Johan Schlüter frakendt retten til at lede virksomheder og retten til at drive advokatvirksomhed. Han fik også konfiskeret 550.000 kroner.

»Ved straffens udmåling har retten i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte var advokat og handlede i en betroet rolle«, skrev retten i sin dom, der samtidig understregede, at forbrydelserne var sket over en lang årrække.

Anklagemyndigheden oplyser til Ritzau, at man heller ikke ønsker at anke.

»En dom på fire år er meget markant og står på mål med sagens alvor. Derfor mener vi ikke, at sagen skal for landsretten«, siger presserådgiver Simon Gosvig.

Anklager Malene Stage Christensen var da også tilfreds med dommen, umiddelbart efter den faldt.

»Retten har slået fast, at der er tale om grov økonomisk kriminalitet. Og to advokater er idømt høje fængselsstraffe. Så er straffen gjort betinget, og det giver loven mulighed for, når der er tale om høj alder«.

»Men begge advokater, der har svindet med klienternes midler er fundet skyldige. Jeg er tilfreds med den straf, der er udmålt. De er kendt skyldige, og det er det vigtige«, sagde hun.

Ved domsafsigelsen i sagen blev Susanne Fryland idømt fængsel i fem år og seks måneder. Den dom ankede hun på stedet, og tirsdag har anklagemyndigheden gjort det samme.

Partneren Lars Halgren, der ikke var anklaget for mandatsvig, men for - sammen med de to andre - at have forsøgt at skjule værdier for advokaternes kreditorer, ankede også sin dom på ni måneders betinget fængsel. Det samme har anklagemyndigheden gjort.

BRANCHENYT
Læs også