Erhverv

Naboer til nye solcelleparker får ret til erstatning

Naboer til nye vindmøller har i ni år haft ret til at kræve erstatning for forringelser af ejendomsværdien. Nu får naboer tæt på fremtidige solcelleparker samme ret.

Naboer til nye solcelleparker kan takke klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) for, at de fremover har ret til erstatning, hvis solcellerne placeres tættere på end 200 meter fra ejendommen. Foto: Joachim Adrian

Fremover kan naboer til større solcelleparker, der modtager statsligt tilskud, kræve erstatning for værdiforringelsen af deres bolig.

De nye erstatningsregler glæder Parcelhusejernes Landsforening.

»Solcelleparker er ikke særligt pæne at kigge på. En erstatning får ikke generne til at forsvinde, men den kompenserer, at ejendommen vil være mindre værd, når den en dag skal sælges,« siger formand Allan Malskær.

Erstatningsordningen
  • Naboer til landvindmøller har siden 2009 haft ret til gratis at få vurderet et eventuelt værditab af en taksationsmyndighed, såfremt ejendommen ligger inden for en afstand af den nærmeste vindmølle på seks gange afstanden af vindmøllens højde.
  • Samme erstatningsregler under den såkaldte værditabsordning er nu blevet bredt ud, så de gælder for naboer til fremtidige solcelleparker, der vil modtage tilskud under regeringens nye støttemodel.
  • Muligheden for at få vurderet retten til erstatning gratis gælder alle boliger, der ligger mindre end 200 meter fra solcelleparken.
  • Øvrige naboer – længere væk end 200 meter – kan også få vurderet retten til erstatning. Det kræver dog et gebyr på 4.000 kr. Får man helt eller delvist medhold, betales gebyret tilbage.
  • Om man har ret til erstatning, afhænger af taksationsmyndighedens afgørelse.

Naboer tæt på nye vindmøller har siden 2009 haft ret til erstatning, hvis nye møller forringer deres boligs værdi. Samme ret har naboer til solcelleparker ikke haft.

Sammen med Dansk Folkeparti har regeringen imidlertid besluttet, at udbygningen med grøn energi i 2018 og 2019 skal ske ved, at solceller og vindmøller kæmper om at levere de billigste løsninger i en række såkaldte teknologineutrale udbudsrunder.

Jeg har meget svært ved at se, at en solcellepark vil påvirke værdien af en ejendom negativt.

Flemming Kristensen, formand, Dansk Solcelleforening

For at stille de to energikilder ens i kampen om de statslige støttekroner er erstatningsreglerne for naboer til vindmøller nu blevet udvidet, så de tillige gælder for nye solcelleparker i en afstand af op til 200 meter fra naboejendomme.

»Det er et element i sidestillingen af solceller og vindmøller,« fastslog klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), da han i marts fremsatte lovforslaget i Folketinget.

Dansk Byggeri forstår ikke idéen med at sætte lighedstegn mellem generne fra måske 150 meter høje vindmøller, der både larmer og bevæger sig, og så en afskærmet solcellepark på tre meter i højden.

»Umiddelbart virker det uhensigtsmæssigt at fordyre solcelleprojekter ved at lade dem indgå i værditabsordningen,« siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

Flemming Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening, der er talerør for de professionelle aktører på solcellemarkedet, mener, at forskellen på generne fra vindmøller og solceller er afgrundsdyb.

»Derfor har jeg meget svært ved at se, at en solcellepark vil påvirke værdien af en ejendom negativt,« siger Flemming Kristensen.

De første udbud af grøn energi under de nye erstatningsregler ventes gennemført i løbet af efteråret.

Læs også