Erhverv

Dansk gods bliver på landevejen - transporten på jernbane falder

Finans Fakta: Ambitionen er at få mere gods transporteret på skinner. Nye tal viser dog, at den transportform kun vokser for godstog i transit gennem Danmark.

Mens der i debatten om trafiktrængsel også er fokus på at få mere af erhvervslivets gods flyttet over på skinner, falder netop den transportform. I hvert fald dykker både godstransporten på jernbanen internt i Danmark og den internationale ud af landet.

Nye tal fra Danmarks Statistik over jernbanetransporten i 2017, som også omfatter det såkaldte godtransportarbejde, viser, at samlet steg transporten med gods på skinner med 1 pct. i fjor til 2,7 mia. tonkm. Langt det meste gods er dog kun i transit på jernbane mellem Tyskland og Skandinavien. Faktisk udgjorde den del af transporten på godsjernbane 83 pct. i fjor. ..

Læs også
Top job