Erhverv

Generationsskifte af solceller og vindmøller

Skatterådet har i et nyt bindende svar fastslået, at investering i solceller og vindmøller skal betragtes som passiv kapitalanbringelse, som ikke kan generationsskiftes skattefrit.

Ejere af selskaber, som har investeret i solceller og vindmøller, vil fremover kunne blive ramt af en højere beskatning, når selskaberne skal generationsskiftes. Det kan blive konsekvensen af et nyt bindende svar fra Skatterådet.

For at hindre at generationsskifter udløser skatter og afgifter, som belaster virksomhedernes likviditet og investeringsevne, er det under visse betingelser muligt at overdrage kapitalandele i et selskab til nære familiemedlemmer m.fl. med skattemæssig succession. Ved en overdragelse med succession udskydes beskatningen, indtil erhververen selv sælger kapitalandelene. Efter omstændighederne kan selskaber, der opfylder betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession, også overdrages med nedsat gaveafgift...

Læs også
Top job