Erhverv

Rigsrevisionen retter kras kritik mod konkurrencevagthund

Det tager for lang tid, fra Konkurrencestyrelsen og SØIK rejser en konkurrencesag, og til den bliver afgjort. Det er den skarpe konklusion, som Rigsrevisionen rejser i en rapport.

Rigsrevisionen retter skarp kritik af sagsbehandlingstiderne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, men direktør i styrelsen, Jakob Hald, siger, at der arbejdes på at løse problemet. Foto: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det tager for lang tid at få sager om brud på konkurrencereglerne gennem systemet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og derefter i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kaldet SØIK.


Sagsbehandlingen er ikke effektiv nok...

Læs også
Top job