Erhverv

Dansk tobaksdynasti går tilbage

Halberg-familien tjente færre penge i seneste regnskabsår. Men familiens tobaksfirma er i fremgang.

Henrik Halberg ejer sammen med sin familie minikonglomeratet Halberg A/S, der bl.a. ejer tobaksfirmaet Mac Baren. Foto: Carsten Andreasen.

Piben har fået en anden lyd hos det danske tobaksdynasti familien Halberg. Efter at have ramt jackpot på en række investeringer havde familien sidste år en knap så sikker investeringshånd. Det har fået Halberg-familiens indtjening til at falde, viser et nyt regnskab.

Halberg-familien tjente således 12 mio. kr. på aktier og obligationer i regnskabsåret 2017/18 mod 36 mio. kr. året før.

»Det var især en af koncernens unoterede aktieinvesteringer, der sikrede et trods alt hæderligt resultat,« skriver ledelsen i regnskabet for Halberg A/S.

Donald Trump får bl.a. skylden for det dårligere afkast, fordi han i regnskabsårets anden halvdel »skabte stor frygt for en global handelskrig ved at indføre told på bl.a. metaller over for Kina og EU.«

Til gengæld kan Halberg-familien glæde sig over, at dens historiske tobaksfirma Mac Baren igen går frem. Mac Baren Tobacco Company fik et overskud efter skat på 27 mio. kr. mod 20 mio. kr. året før.

Det er »tilfredsstillende,« konstaterer ledelsen.

I alt kunne familien Halberg føje 45 mio. kr. til formuen, når man lægger alle familiens forretninger sammen. Samlet omsatte familiens forretninger for 640 mio. kr., og egenkapitalen i Halberg A/S nærmer sig nu en mia. kr.

Familiens største og mest kendte aktiv, Mac Baren blev grundlagt i 1887 og har siddet på næsten en tredjedel af verdensmarkedet for pibetobak efter opkøbet af al pibetobak og en række finskårne tobakker fra Imperial Tobacco Group i efteråret 2015.

Selve Halberg-dynastiet er ejet af Henrik Halberg, Ole Einar Halberg, Lee-Emilie Halberg og Ann-Julie Halberg, hvis virksomheder beskæftiger knap 400 ansatte.

Udover Mac Baren, som har hjemme i Svendborg, ejer Halberg-familien bl.a. Elka Rainwear samt en stribe hoteller. Familiens fremtidige indtjening vil være meget påvirket af indtjeningen på de finansielle markeder og af dattervirksomheders indtjening, lyder det.

»På længere sigt må det forventes, at udviklingen i omsætningen i koncernens tobaksrelaterede datterselskaber vil følge den generelt negative udvikling på tobaksmarkederne,« skriver ledelsen i Halberg A/S.

Læs også
Top job