Serier

Skattestrid og tomme advarsler: Forstå slaget om fondenes omstridte fradrag

Sagen om fondenes såkaldte konsolideringsfradrag er genåbnet på baggrund af nye beregninger, som viser, at fondene er blevet ramt for hårdt af et regeringsindgreb, der havde til formål at lukke et finansieringshul.

De magtfulde formænd
Søren-Kaare-Andersen er adm. direktør i Bikubenfonden og talsmand for en gruppe af de største fonde. Søjlerne bag ham viser udviklingen i fondenes uddelinger til almennyttige formål. Foto: Bikubenfonden/illustration: Ander Vester Thykier

Protesterne var store, da regeringen i 2016 valgte at hugge en flig af de gunstige beskatningsregler, som i årevis har tilgodeset de erhvervsdrivende fonde i den tunge del af dansk erhvervsliv. Ifølge fondene var der faktisk tale om et decideret samfundsskadeligt indgreb, fordi det ville gå hårdt ud over uddelingerne til almennyttige formål.

Sådan er det ikke gået. Efter indgrebet i det såkaldte konsolideringsfradrag er fondenes uddelinger steget fra 11,8 mia. kr. i 2015 til 14,1 mia. kr. i 2016, som var det første år, hvor indgrebet slog igennem i praksis...

Læs også
Top job