Erhverv

Statsrevisorerne raser: Skatteministeriet har i årevis ignoreret misbrug af afgiftsordning for biler til eksport

Rigsrevisionen fastslår, at en årlig udbetaling af eksportgodtgørelse på mere end 1 mia. kr. i et ukendt omfang skyldes svindel. Statsrevisorerne kritiserer både Skat og Skatteministeriet.

En ny beretning fra Rigsrevisonen afdækker, at Skat og Skatteministeriets kontrol med refusion af bilafgifter ved eksport af brugte biler sejler. Foto: Mikkel Tariq Khan.

Rigsrevisionen har kigget Skatteministeriets håndtering af afgiftsrefusion ved eksport af biler i kortene, og det er ikke noget kønt syn, der åbenbarer sig.

»Skatteministeriet har haft kendskab til misbrug af ordningen siden 2008, og dette er underbygget med flere interne rapporter siden 2015,« fastslår Rigsrevisionen i en ny beretning.

Den 34 sider lange beretning giver ikke Skatteministeriet gode kort på hånden.

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets forvaltning af og kontrol med refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer er meget utilfredsstillende.

Statsrevisorernes bemærkning til Rigsrevisonens beretning

I stedet påpeger statens økonomiske vagthunde, at Skatteministeriet både har været vidne til, at der er udbetalt eksportgodtgørelse for biler, som ikke har været berettiget til at få bilafgifter retur, ligesom biler er blevet anmeldt til alt for høje handelspriser af eksportører og bilforhandlere via en såkaldt selvanmelderordning.

Især hæfter Rigsrevisionen sig ved, at ordningen med refusion af registreringsafgifter ved eksport af biler oprindelig blev skønnet til årligt at ville koste statskassen ca. 35 mio. kr.

Afgiftsrefusion
  • Virksomheder og privatpersoner, der eksporterer køretøjer, herunder person- og varebiler, motorcykler mv., kan få refunderet den resterende registreringsafgift på køretøjet fratrukket 15 pct. (dog mindst 8.500 kr. for personbiler mv. og mindst 4.500 kr. for motorcykler, varebiler mv.).
  • Den resterende registreringsafgift beregnes med udgangspunkt i den oprindeligt betalte registreringsafgift på køretøjet, som nedjusteres svarende til værdiforringelsen i køretøjets levetid.
  • Værdiforringelsen beregnes ved at sammenholde køretøjets oprindelige nypris i Danmark med markedsprisen på tidspunktet for eksport.

Men siden 2013 har Skat refunderet mere end 1 mia. kr. om året, uden at det har fået hverken Skatteministeriet eller Skat til at slå alarm.

Rigsrevisionen tøver i sin beretning ikke med at slå fast, at stormløbet på refusionsordningen i visse tilfælde skyldes regulær svindel. Hvor mange penge statskassen – og dermed skatteyderne – er blevet snydt for, er dog endnu uvist, lyder meldingen.

»Skatteministeriet har endnu ikke opgjort, hvor stor en del af de uberettigede udbetalinger, der skyldes svindel,« fastslår Rigsrevisionen.

Folketingets statsrevisorer lægger ikke fingre imellem i deres kritik af både Skatteministeriets og Skats optræden i afgiftssagen.

»Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets forvaltning af og kontrol med refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer er meget utilfredsstillende,« fastslår statsrevisorerne i en kommentar til Rigsrevisionens beretning.

Bedre går det ikke for Skat, der også får et alvorligt hak i tuden af statsrevisorerne.

»Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Skats kontrolindsats på området ikke har været tilrettelagt på en måde, der spejler Skats viden om misbrug,« lyder meldingen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har indkaldt Folketingets partier torsdag til en drøftelse af et indgreb overfor ordningen med refusion af bilafgifter, når biler sendes ud af landet.

BRANCHENYT
Læs også