Serier

Erhvervsstyrelsen indbringer OW Bunker-revisorer for disciplinærnævn

Erhvervsstyrelsen har konstateret væsentlige mangler i Deloittes arbejde som revisorer i OW Bunker. Deloitte er uenig i kritikken.

Skandalen i OW Bunker
Foto: JP

Erhvervsstyrelsen har besluttet at klage over to Deloitte-revisorer til revisorernes disciplinærnævn, Revisornævnet, efter en undersøgelse af OW Bunkers 2013-regnskab.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Ifølge styrelsen har revisorerne bl.a. undladt at lave revisionshandlinger til »imødegåelsen af risikoen for, at koncernens bruttofortjeneste kunne være væsentligt påvirket af gevinster/tab ved ændringer i olieprisen.«

Spekulation i avancerede oliederivater var en af to hovedårsager til, at den børsnoterede OW Bunker-koncern gik konkurs i november 2014. Spekulationen var en risiko, der ikke blev omtalt i koncernregnskabet, hvilket gav risiko for væsentlig fejlinformation i regnskabet, vurderer Erhvervsstyrelsen.

OW Bunker
  • OW Bunker blev oprettet som datterselskab i 1980.
  • I 2007 blev det købt af kapitalfonden Altor.
  • I marts 2014 blev det noteret på fondsbørsen.
  • Selskabet var et af de største i verden inden for handel med skibsbrændstof.
  • Det havde over 600 ansatte fordelt på 38 kontor i 29 lande.
  • I 2013 havde det en omsætning på over 92 mia. kr.
  • Koncernen gik konkurs den 7. november 2014.

Ifølge styrelsen undlod revisorerne helt at undersøge spekulationens betydning for 2013-regnskabet.

»Idet revisor ikke har gjort dette, anser styrelsen det for en overtrædelse af god revisorskik,« hedder det i klagen til Revisornævnet.

Erhvervsstyrelsen har også undersøgt en række revisorerklæringer, som Deloitte lavede i forbindelse med en omstrukturering af OW Bunker inden børsnoteringen. Det var en omstrukturering, der førte til, at OW Bunkers daværende ejer, kapitalfonden Altor, trak over 1 mia. kr. ud af koncernen inden børsnoteringen.

Også her har styrelsen konstateret »væsentlige mangler ved det udførte arbejde«, og styrelsen opregner i alt otte punkter, hvor Deloitte-revisorerne vurderes at have overtrådt god revisorskik.

Deloitte meddeler ligeledes i en pressemeddelelse, at firmaet er uenig i Erhvervsstyrelsens konklusioner:

»Vi kan konstatere, at vi er fundamentalt uenige i Erhvervsstyrelsens kritik, som vi mener baserer sig på en manglende forståelse af både revisionsmæssige principper og forretningsmæssige standarder for den type af virksomheder, som O.W. Bunker repræsenterer. Derfor ser vi nu frem til at få sagen bedømt af fagfolk i Revisornævnet,« siger Anders Dons, adm. direktør i Deloitte.

Han hæfter sig ligeledes ved, at der ikke er en kritik af selve regnskabet i styrelsens afgørelse.

»Vi mener, at det væsentlige må være, om regnskabet var retvisende eller ej. Vi er derfor tilfredse med, at styrelsen ikke kan finde anledning til at stille spørgsmål til dette meget vigtige punkt,« siger Anders Dons.

Kollapset i OW Bunker udløste et gigantisk retsopgør med både en straffesag samt adskillige civile retssager, herunder en erstatningssag, hvor konkursboet stævnede den tidligere ledelse, Altor og Deloitte for samlet 2,2 mia. kr.

Det er advokat Søren Halling-Overgaard, der fører erstatningssagerne på vegne af konkursboet. Han siger, at boet har noteret sig afgørelsen, der er på linje med boets egen vurdering. Den er foretaget med revisionsbistand på baggrund af det materiale, som boet er i besiddelse af.

Revisornævnet skal bedømmes efter gamle regler, hvorefter nævnet kan idømme bøder til revisorer på op til 300.000 kr. I de groveste sager kan nævnet vælge helt at fratage revisor autorisationen.


Læs også
Top job