Erhverv

Ny afgørelse sikrer værdien af dit gavekort

Værdien af et gavekort ryger ikke, selv om butikken senere får ny ejer, viser ny afgørelse.

En afgørele fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme sikrer værdien af et gavekort, selv om butikken får ny ejer. Foto: Christian Klindt Sølbeck

De danske forbrugere har fået én ting mindre at bekymre sig om. Værdien af et gavekort går nemlig ikke op i røg, hvis den butik, der har udstedt gavekortet, får en ny ejer.

Det viser en ny afgørelse fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

»Hvis en butik skifter ejer, er den nye ejer ikke forpligtet til at indløse gavekort, der er udstedt af den tidligere ejer. Men det betyder ikke, at forbrugernes penge nødvendigvis går tabt. Den tidligere ejer skal fortsat levere det produkt, der er betalt for. Er det ikke muligt, har forbrugerne krav på at få tilbagebetalt værdien af gavekortet af den tidligere ejer,« udtaler Susanne Aamann, souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Regler for gavekort
  • Et gavekort er gyldigt i tre år, medmindre der er aftalt en anden frist.
  • Er der aftalt en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort.
  • Man kan som udgangspunkt få pengene for et gavekort udbetalt, hvis det er elektronisk. Et elektronisk gavekort er f.eks. et plastickort med magnetstribe. Vær dog opmærksom på, at butikken under visse betingelser kan opkræve et gebyr for at udbetale pengene.
  • Er gavekortet ikke elektronisk, kan man som udgangspunkt ikke forlange at få pengene retur.
  • Skifter butikken ejer, er den nye ejer ikke forpligtet til at indløse gavekort og tilgodebeviser udstedt af en tidligere ejer. Du skal derfor rette dit krav mod den tidligere ejer.
  • Ved fusioner mellem to selskaber skal forbrugeren kontakte den nye ejer
  • Går butikken konkurs, kan du ikke længere rette dit krav mod butikken, men må anmelde kravet i konkursboet.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Afgørelsen stammer fra en konkret sag, hvor to personer havde fået et gavekort til en restaurant i bryllupsgave. Værdien af gavekortet var på 1.500 kr., og det var gyldigt i tre år. Inden ægteparret fik brugt gavekortet, havde restauranten fået ny ejer, og den nye ejer ville ikke indløse gavekortet.

Begrundelsen var, at det ikke var en del af den overdragelsesaftale, som han havde lavet med den tidligere ejer af restauranten.

Ægteparret kontaktede derefter den tidligere ejer af restauranten. Den tidligere ejer oplyste, at der »forud for lukningen var indrykket en annonce i alle landets aviser samt på Facebook og Instagram. I annoncen stod der, at alle gavekort skulle bruges i løbet af 2017.«

Ægteparret valgt dog at tage sagen videre til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Og det faldt ud til ægteparrets fordel, da ankenævnet lagde vægt på, »at gavekortet fortsat var gyldigt, og at den tidligere ejer ikke kunne ophæve forbrugernes krav ved at meddele, at restauranten lukkede.«

»Generelt er det en god idé at få brugt gavekortet så hurtigt som muligt. Så risikerer du ikke, at det ligger hengemt i en skuffe og udløber. Vær også opmærksom på vilkårene for at bruge kortet, f.eks. om det kun kan bruges på bestemte varer og ydelser og i bestemte perioder,« lyder det fra Susanne Aamann.

Læs også
Top job