Erhverv

Fagforbund: Bedre hjælp til nedslidte

Nedslidning bør vurderes efter en meget mere nuanceret målestok end i dag, mener fagforbund.

At arbejde med udsatte og sårbare mennesker som f.eks. psykisk syge - her er det udsigten fra en beboers værelse på institutionen Sct. Hans Hospital i Roskilde - kan slide hårdt på psyken. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

»Man kan miste arbejdsevnen som pædagog allerede efter 20 år eller tidligt få en permanent dårlig ryg som tømrer,« siger hun.

I den aktuelle debat om nedslidtes adgang til at trække sig tidligere fra jobbet, understreger formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen, at nedslidning hverken begrænser sig til bestemte brancher eller til folk over en vis alder.

»Man kan sige, at der er brancher med både et heftigt fysisk og et hårdt psykisk arbejdsmiljø, men man kan jo også se, at stress bliver mere og mere udbredt,« siger hun.

Dermed er hun på linje med Socialpædagogernes Landsforbund og Ledernes Hovedorganisation, som organiserer mennesker, der ikke knokler fysisk, men oplever psykisk og mentalt slid.

Man bør sætte ind og give seniorførtidspension, så folk kan få lov at gå, før de helt har mistet gnisten

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

I en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet over personer, som har opnået myndighedernes stempel på nedslidning og fået en såkaldt seniorførtidspension, optræder en del magistre, akademikere og pædagoger, og de overstiger antallet af slagteriarbejdere på seniorførtidspension.

Kun få anerkendes

Ordningen blev aftalt mellem Venstre, Konservative, De Radikale og Dansk Folkeparti i 2011 og skulle have været en hurtigere vej til førtidspension for folk med mange år på arbejdsmarkedet fem år før den officielle folkepensionsalder.

Langt færre end forventet er dog kommet på ordningen, idet kun 1.458 personer har fået tilkendt seniorførtidspension i perioden 2014 – 2018, selv om forventningen lå på 8.000 personer. Regeringen forhandler derfor nu med R, DF og Socialdemokratiet om bedre tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte.

Dansk Magisterforening har sammen med Ældresagen foreslået, at det skal være muligt at komme på seniorførtidspension for alle – uanset tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet, 5-10 år før folkepensionsalderen, hvis man kun har halvdelen af sin arbejdsevne tilbage.

En lægefaglig vurdering alene skal kunne afgøre sagen. I dag er det ikke muligt at komme på seniorførtidspension, hvis man kan arbejde bare få timer om ugen.

»Vi mener, at man bør sætte ind og give seniorførtidspension, så folk kan få lov at gå, før de helt har mistet gnisten – ikke bare til at arbejde, men i det hele taget,« siger Camilla Gregersen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at flere ufaglærte end akademikere vil få glæde af sådan en ordning, men for os er det solidaritet at bakke op om et bedre sikkerhedsnet for alle borgere.«

At mennesker med lederjob også bliver så slidte, at de får tilkendt en seniorførtidspension, overrasker ikke Henrik Bach Mortensen, direktør i Ledernes Hovedorganisation.

Slidte ledere

»Der er behov for at se langt mere nuanceret på nedslidning og ikke kun fokusere på mennesker med hårdt fysisk arbejde. Der er store individuelle forskelle, og at have et ansvar for andre mennesker på en arbejdsplads kan også være meget hårdt,« siger han.

Til sammenligning er der 15 slagteriarbejdere fra fødevareforbundet NNF, som har fået seniorførtidspension, mens medlemmer af 3F udgør en langt større gruppe med 299 seniorførtidspensionister.

En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 38 ledere har fået det officielle stempel som nedslidte. Ifølge Ledernes Hovedorganisation giver det heller ikke mening at bruge et fast åremål på arbejdsmarkedet - Socialdemokratiet har foreslået 40 år - som grænse for, om man kan få lov at gå på tidlig pension.

»Der er ingen sikker indikation for, at et bestemt antal år slider lige meget på alle - masser af forhold spiller ind på ens arbejdsevne. Derfor er det eneste rigtige, at man får udarbejdet et sæt nationale, kliniske retningslinjer til at vurdere nedslidning. Det vil også sikre en mere ensartet vurdering af nedslidte mennesker på tværs af kommunerne,« siger Henrik Bach Mortensen.

I Socialpædagogernes Landsforbund opfordrer formand Benny Andersen til at vægte psykisk nedslidning mere i de aktuelle forhandlinger om en ny og bedre tilbagetrækning.

»Mennesker, som slides ned psykisk, har den ekstra udfordring, at man jo ikke kan se det på dem. Det kan du bedre med ødelagte knæ eller knæ, som ikke vil mere. Derfor kæmper f.eks. vores medlemmer ofte med overhovedet at få myndighederne i tale om deres problemer med nedslidning,« siger han.

Læs også