Erhverv

Myndigheder overtog andelskasse - nu er revisionshus politianmeldt

Erhvervsstyrelsen har politianmeldt KPMG, der reviderede Københavns Andelskasses regnskab for 2017.

Københavns Andelskasse blev overtaget af Finansiel Stabilitet i 2018. Foto: Polfoto

Hvidvaskproblemerne i den nu lukkede Københavns Andelskasse har fået Erhvervsstyrelsen til at politianmelde andelskassens revisor for »overtrædelse af hvidvaskloven«. Det drejer sig om revisionshuset KPMG, som reviderede andelskassens regnskab for 2017, oplyser Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at KPMG P/S i forbindelse med revisionen af Københavns Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at KPMG P/S burde have foretaget nærmere undersøgelser samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet,« skriver Erhvervsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Københavns Andelskasse blev overtaget af statens såkaldte skraldespand for nødlidende pengeinstitutter, Finansiel Stabilitet, i efteråret 2018. Det skete bl.a. med en henvisning til, at andelskassen havde haft mere end svært ved at følge hvidvaskreglerne. Måneden inden var andelskassen blevet anmeldt til politiet for mistanke om brud på hvidvaskreglerne. I oktober gik Erhvervsstyrelsen i gang med at undersøge revisionen af regnskabet for 2017, og det har altså nu ført til en politianmeldelse.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at denne undersøgelse endnu ikke er afsluttet. Men den har altså alligevel ført til, at Erhvervsstyrelsen har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet, om at gå ind i sagen.

Revisionshuset mener, at det har levet op til sine forpligtelser.

»Vi ser med stor alvor på anmeldelsen og vil selvfølgelig samarbejde fuldt ud med myndighederne. Som revisorer stræber vi efter at skabe tillid i samfundet, og vi arbejder målrettet på at forebygge og bekæmpe hvidvask,« udtaler Anette Harritz, der har titel af quality & risk management partner i KPMG, i en skriftlig udtalelse.

»I Københavns Andelskasse reagerede vi og fremhævede bl.a. mangelfulde procedurer i forbindelse med hvidvaskområdet over for både ledelse og bestyrelse, og Finanstilsynet modtog også vores rapportering. Derudover påpegede vi over for offentligheden de mangelfulde procedurer i forbindelse med hvidvask i vores revisionspåtegning for 2017 afgivet den 25. april 2018. På den baggrund mener vi, at vi har opfyldt vores forpligtelser som revisor,« lyder det videre fra Anette Harritz.

BRANCHENYT
Læs også