Erhverv

Rigmands arvinger eftergiver kæmpe gæld på gods

Lave svinepriser og tørke koster Overgaard Gods et underskud. Ejerne har konverteret et stort tilgodehavende til egenkapital.

Arvingerne efter finansmanden og milliardæren Alex Brask Thomsen ejer Overgaard Gods.
Foto: Klaus Gottfredsen

Arvingerne efter den danske finansmand og milliardær Alex Brask Thomsen har sendt en hjælpende hånd i retning af det kendte Overgaard Gods.

Godset, der er en af Danmarks største landbrugsbedrifter, har fået eftergivet gæld for 200 mio. kr. af sin ejer og derudover fået tilført 60 mio. kr. i ny kapital.

Det oplyser godset i forbindelse med et nyt årsregnskab, hvor egenkapitalen på godset nu opgøres til 205 mio. kr.

Hvem var Alex Brask Thomsen?
  • Alex Brask Thomsen, finansmand og milliardær, 1919-2005.
  • Han voksede op på Nørrebro som søn af en farvehandler.
  • I en årrække arbejdede Alex Brask Thomsen i kemikaliebranchen, men vakte først for alvor opmærksomhed, da han i 1950'erne etablerede først Kreditbanken og siden Finansbanken.
  • Kreditbanken solgte han hurtigt videre (hvorefter den gik konkurs), mens Finansbanken blev videreudviklet til Danmarks sjettestørste pengeinstitut, inden det blev solgt videre til Jyske Bank i 1980.
  • Formuen voksede yderligere gennem investeringer i fast ejendom og obligationer. Milliarderne samlede Brask Thomsen i en fond i Liechtenstein, mens han byggede videre på sit image som finansverdenens svar på rejsekongen Simon Spies.
  • Med sin hårpisk og excentriske adfærd og udsagn var Brask Thomsen en foræring for pressen. Det trak eksempelvis store overskrifter i 1992, da Brask Thomsen tilbød Københavns Kommune 250 mio. kr. for at omdøbe Nørrebrogade til Alex Brask Thomsens Gade. Den handel blev aldrig til noget.
  • Alex Brask Thomsen købte i 1982 Overgaard Gods, en af Danmarks største landbrugsbedrifter.

Brask Thomsen-arvingerne ejer Overgaard Gods gennem selskabet Brask Thomsen Stiftung. Men efter fire år med overskud er godset igen begyndt at tabe penge. Således kom godset ud af 2018 med et underskud efter skat på 800.000 kr.

Godsets omsætning var på 466 mio. kr.

»Set i lyset af den hårde tørke og de lave svinepriser sidste år, så er vi faktisk godt tilfredse med det økonomiske resultat for året,« udtaler direktør for Overgaard Gods A/S, Claus Berggren.

Han står for den daglige drift af det gods, som milliardæren Alex Brask Thomsen købte i 1982. Dengang understregede Alex Brask Thomsen, »at godset er ikke noget filantropisk foretagende.«

»Det er en forretning, der skal give overskud,« sagde han til Jyllands-Posten.

Det blev dog til en lang årrække med millionunderskud for den excentriske finansmand, som døde i 2005. Først de senere år er godset begyndt at give solide overskud - altså med undtagelse af 2018.

»Vi forventer da også et mærkbart bedre resultat for 2019,« udtaler direktør Claus Berggren.

Sidste år blev der produceret omkring 36.000 30 kilos smågrise på Overgaard Gods. Den produktion kom til at koste godset næsten to mio. kr.

Godsets agroafdeling, der handler med korn og gødning, bidrog derimod med et millionstort overskud - på trods af tørken og et total fravær af indtægter fra tørring af korn.

»Selv om vores svineproduktion gav underskud sidste år, tror vi på, at der er indtjeningsmuligheder i denne produktionsgren fremadrettet,« siger direktør Claus Berggren, som fortæller, at godset nu udvider sin produktion til 52.000 30 kilos smågrise årligt.

Historien om Overgaard Gods strækker sig helt tilbage til 1500-tallet, men i nyere tid er godsets historie først og fremmest knyttet til den legendariske frihedskæmper og industrimand Flemming Juncker.

Han overtog i 1938 godset og udvidede det med mere end 1.000 hektar gennem landvindinger fra Mariager Fjord og Kattegat.

Dårlig økonomi tvang i 1982 Flemming Juncker til at sælge godset til Alex Brask Thomsen.

BRANCHENYT
Læs også