Serier

Bestyrelsen i Verdo så stort på advarsel mod omstridt lånemetode

Verdo-bestyrelsen har i to år været klar over, at en særlig renteopkrævning hos selskabets varmekunder måske er ulovlig. Det fremgår af et bestyrelsesreferat i Verdo.

I kundernes tjeneste
Verdo har siden 2012 hentet et udbytte på 549 mio. kr. i Verdo Varme. Forsyningstilsynets granskning kan i værste fald ende med, at Verdo skal betale et trecifret millionbeløb tilbage til varmekunderne.
Foto: Brian Karmark.

Verdo-bestyrelsen har i to år kendt til, at en omstridt renteopkrævning hos energiselskabets 13.000 fjernvarmekunder kan være ulovlig.

Koncerninterne lån
  • Verdo benytter sig af koncerninterne lån, som i en og samme omgang flytter værdier fra datterselskaber op i koncernen, mens knap 13.000 varmekunder sidder tilbage med årlige renteregninger i millionklassen.
  • I 2012 og 2017 udloddede Verdo Varme i alt 549 mio. kr. til moderselskabet Verdo A/S. Pengene blev prompte lånt tilbage til Verdo Varme. Lånearrangementet har i periode 2013-2017 påført fjernvarmekunderne i Verdo en renteregning på i alt 105,0 mio. kr.
  • På samme vis udloddede Verdo Produktion 98 mio. kr. i 2012 til Verdo A/S. Pengene blev lånt tilbage til datterselskabet, og Verdos varmekunder har i perioden 2013-2017 betalt 24,0 mio. kr. i renter, uden at der kom mere varme i radiatoren af den grund.

I april 2017 behandlede bestyrelsen en indstilling fra Verdo-ledelsen om at hente yderligere 137 mio. kr. i varmeselskabets kasse og låne pengene tilbage til Verdo Varme med krav om rentebetaling, der er endt hos kunderne.

»Der er dog en risiko for, at Energitilsynet (i dag Forsyningstilsynet, red.) ikke vil godkende renteudgifterne ved det ansvarlige lån som ”nødvendig omkostning”,« fremgår det af indstillingen.

Alligevel godkendte bestyrelsen anført af tidligere Venstre-borgmester i Randers Claus Omann Jensen den særlige regnskabsmanøvre uden at tage fat i tilsynet.

Det er enten en meget risikovillig eller meget svag bestyrelse. Uanset hvad er det her ikke excellent bestyrelsesarbejde.

Anders Drejer, professor i ledelse ved Aalborg Universitet

Forsyningstilsynet har varslet en granskning af lovligheden af de koncerninterne lån, og de nye oplysninger overrasker tilsynets direktør.

»Hvis bestyrelsen selv har en vurdering af, at der rent faktisk er tvivl om, hvorvidt det (regnskabsmanøvren, red.) er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, vil det komme bag på mig, at man rent faktisk bare fortsætter med at holde liv i den her ordning uden at sikre sig, at det er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven,« siger Carsten Smidt.

Claus Omann Jensen har ikke reageret på henvendelser fra Finans.

Torben Høeg Bonde, bestyrelsesmedlem siden 2016 og i dag Verdo-formand, forklarer, at det – advarsel eller ej - var nødvendigt at handle, fordi Folketinget måske ville indefryse den opsparede formue i Verdo Varme.

»Hvis vi ikke havde handlet, kunne det have den konsekvens, at fjernvarmeforbrugernes priser ville stige, samt omstillingen til grøn energi ville gå langsommere,« udtaler Torben Høeg Bonde.

Forklaringen undrer Per Nikolaj Bukh, økonomiprofessor ved Aalborg Universitet, der peger på, at var pengene blevet indefrosset i varmeselskabet, kunne de f.eks. bruges på at sænke varmeprisen.

Verdo har siden 2012 hentet et udbytte på 549 mio. kr. i Verdo Varme. Forsyningstilsynets granskning kan i værste fald ende med, at Verdo skal betale et trecifret millionbeløb tilbage til varmekunderne.

Læs også
Top job