Erhverv

Milliardgæld i Fætter BR-konkurs er vokset

Det er endnu uvist, om almindelige kreditorer kan se frem til at få penge tilbage fra Top-Toys konkursbo.

En masse kreditorer kan lige nu spejde langt efter at få deres tilgodehavende tilbage fra konkursboet efter den tidligere Fætter BR-ejer Top-Toy. Foto: Lone Andersen

En lang række kreditorer står til en lang næse på legetøjskæmpen Top-Toys konkurs.

Lige nu er der således usikkerhed om, hvorvidt almindelige kreditorer kan få en dividende i konkursboet. Det fremgår af en ny redegørelse fra konkursboets kuratorer, John Sommer Schmidt fra Gorrissen Federspiel og Søren Aamann Jensen fra Kromann Reumert.

»Der kan endnu ikke oplyses nærmere om udsigten til en eventuel dividendeudbetaling fra boet,« skriver kuratellet i redegørelsen.

Gælden i Top-Toys konkursbo tårner sig nu op til næsten 2,2 mia. kr. Det er betydeligt mere, end hvad der tidligere har været fremme. Heraf er 88 mio. kr. et medarbejderkrav, og det krav er først i køen, når der engang skal udbetales penge til kreditorer.

»Der er i øjeblikket alene realiseret værdier for ca. 50 mio. kr. til fordeling i konkursordenen. Resten af salgsprovenuerne fra de forskellige lande er anvendt til driftsomkostninger og til nedbringelse af forskellige panter, herunder til bankerne,« siger kurator Søren Aamann Jensen i en uddybende kommentar til Finans.

Som kuratoren henviser til, har en række banker sikret sig virksomhedspant i Top-Toy for knap 1 mia. kr.

Virksomhedspant
  • Reglerne om virksomhedspant blev indført i 2006.
  • Formålet var at styrke særligt små og mellemstore erhvervsvirksomheders finansieringsmuligheder.
  • Med reglerne kan en virksomhed stille et såkaldt flydende pant i de til enhver tid værende aktiver inden for otte aktivtyper, herunder varelager og fordringer fra salg af varer.
  • Ordningen er blevet kritiseret for at være urimelig gunstig for bankerne, der kan udnytte den til at stille sig selv gunstigt i forhold til andre kreditorer.

Virksomhedspanten betyder, at bankerne har høstet alle værdierne fra de store varelagre i Top-Toys legetøjskæder Fætter BR og Toys’R’Us, herunder salget af Fætter BR-brandet til Salling Group.

Det er faldet en række leverandører, heriblandt Lego, for brystet. De har derfor fået indsat en ad hoc-kurator i form af Jan Bech fra DLA Piper, som er i gang med at undersøge, om udstedelsen af virksomhedspant er gået ordentligt til.

Den nye redegørelse i Top-Toys konkursbo afslører, at der var mere end 25 bydere på boet, da der var budfrist i januar.

Det endte med at blive Salling Group, som tog størstedelen af aktiverne i konkursboet. Supermarkedskæmpen driver nu Fætter BR-brandet videre.

Finans kunne for nylig fortælle, at en række tidligere medarbejdere i Top-Toy har anmeldt et krav om at få en fastholdelsesbonus udbetalt. Kuratorerne har dog afvist kravet og forventer, at sagen kan ende i Højesteret.

Top-Toy, der beskæftigede omkring 3.000 ansatte, kom den 30. november 2018 med den overraskende melding, at den ville gå i rekonstruktion. Anledningen var et årsregnskab, hvor det havde været nødvendigt at nedskrive værdien af Top-Toys værdier så voldsomt, at egenkapitalen i selskabet var glødende negativ.

Storaktionæren EQT og stifterfamilien Gjørup kunne ikke enes med bankerne om, hvor mange penge selskabet kunne låne, og hvor meget mere kapital de to ejere var villige til at skyde ind.

Rekonstruktionen slog dog fejl, og i stedet endte det i en konkurs kort før nytår.

BRANCHENYT
Læs også