Serier

Tilsyn tjekker, om elselskaber tager overpris for strømmen

En række elnetselskaber i de store energikoncerner køber strøm af søsterselskaber. Forsyningstilsynet undersøger nu, om de ulovligt tapper kunderne for penge.

I kundernes tjeneste
Ørsteds elnetselskab Radius er et af de selskaber, der køber strøm hos koncernforbundne selskaber. Radius' direktør afviser, at det sker til overpris. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For første gang er Forsyningstilsynet gået i gang med at undersøge elnetselskabers køb af strøm for at finde ud af, om nogle af landets energikoncerner ulovligt malker kunderne.

Dokumenter, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, viser, at det er en række af landets største energikoncerner såsom Ørsted, SEAS-NVE, Ewii og Nrgi, der er i myndighedernes søgelys.

I alt 12 elnetselskaber bliver undersøgt, fordi de ifølge høringsbreve fra Forsyningstilsynet »har indrapporteret større nettabsomkostninger eller har indrapporteret en høj pris pr. kWh i forhold til de øvrige selskaber.«

Konsekvensen er, at forbrugerne kommer til at betale højere priser, end de ellers skulle have gjort.

Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet

Elnetselskaberne distribuerer strøm til forbrugerne, og fordi der er tale om monopolforretninger, er selskaberne underlagt krav om indtægtslofter og effektiviseringer. Indtægtsloftet påvirkes dog af, at elnetselskaberne skal købe ekstra strøm for at kompensere for, at noget af strømmen går tabt undervejs.

Dermed bliver nettabet indregnet i forbrugernes priser, de såkaldte nettariffer.

Når Forsyningstilsynet har valgt at undersøge området, skyldes det, at nogle elnetselskaber køber strømmen hos koncernforbundne strømhandelsselskaber, der opererer i fri konkurrence på det liberaliserede elmarked.

Om nettab
  • Når strøm bliver transporteret i ledningsnettet, går noget af den tabt undervejs.
  • Der er store forskelle på, hvor store nettab de enkelte elselskaber har, men typisk udgør nettabet mellem 1 og 5 pct. af den samlede mængde strøm, der bliver transporteret.
  • Det største elnetselskab, Radius, der er ejet af Ørsted, havde i 2017 et nettab på 358 mio. kilowatttimer, svarende til 4,36 pct.
  • Elnetselskaberne skal kompensere den strøm, der forsvinder. Det gør de ved at købe de manglende mængder hos strømhandelsselskaber.
  • I sidste ende er det kunderne, der betaler for nettabet. Derfor skal de manglende mængder strøm købes til markedspris.

Modellen åbner således mulighed for, at en energikoncern ulovligt kan kanalisere penge fra monopolforretningen over i elhandelsselskabet.

»Konsekvensen er, at forbrugerne kommer til at betale højere priser, end de ellers skulle have gjort,« siger direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt.

De største elnetselskaber, som undersøges af Forsyningstilsynet, afviser, at der er noget at komme efter. Det gælder f. eks. SEAS-NVE, hvor direktøren for koncernens elnetselskab, Henrik Wej Petersen, finder det helt naturligt, at tilsynet er gået i gang med at undersøge handlerne.

Koncernens elnetselskab, Cerius, har købt strøm hos søsterselskabet SEAS-NVE Strømmen A/S uden at undersøge, om den kunne købes billigere andre steder.

»Vi har handlet på samme vilkår som andre kunder (i SEAS-NVE Strømmen A/S, red.),« siger Henrik Wej Petersen.

Læs også