Erhverv

Højere arveafgifter giver flodbølge af generationsskifter

Den nye regerings planer om at hæve arveafgiften har sat en bølge af generationsskifter i gang. Ejerfamilierne frygter, at virksomhedernes lænses.

Linak-ejeren Bent Jensen rasede for åben mikrofon, da den nye regering bebudede den højere arveafgift. Masser af virksomheder er i gang med generationsskifter. Foto: Joachim Ladefoged

En hær af danske virksomheder er ved at sikre virksomheden på familiens hænder, inden den nye regering sætter arveafgiften op.

De forsøger sig at sikre et generationsskifte til en arveafgift på 6 pct., inden Socialdemokraterne får effektueret den planlagte hævelse af afgiften tilbage til 15 pct.

»Vi får mange henvendelser i øjeblikket fra virksomheder, der beder om rådgivning,« siger Karina Hejlesen Jensen, partner i revisions- og rådgivningskoncernen PWC.

»Udgangspunktet er jo, at der er stor forskel på en afgift på 6 pct. og 15 pct. Ved et generationsskifte vil det ofte bl.a. handle om, hvorvidt man har likviditet til at betale afgiften, eller om man skal ud at låne hertil,« siger hun.

Av min arv
  • Tilbage i 2015 ændrede den daværende regering under Helle Thorning-Schmidt (S) måden at opgøre virksomheders værdi på i forbindelse med generationsskifte.
  • Den såkaldte formueskattekurs fastsatte værdien af virksomheden ud fra de rå tal i regnskabet. Men efter 2015 besluttede man bl.a. også at indregne goodwill, og værdien af virksomheden bliver nu også fastsat ud fra en vurdering af fremtidig indtjening.
  • Det forøgede virksomhedernes værdi betydeligt på papiret og dermed arveafgiften. Så da VLAK-regeringen kom til magten senere i 2015, besluttede man at lette livet for virksomheder i generationsskifter ved at bebude en løbende sænkning af arveafgiften. Den var 15 pct. i 2015, og frem mod 2020 skulle den løbende falde til 5 pct. I øjeblikket er den 6 pct.
  • Den nye regering gjorde det klart i sit forståelsesprogram, at den har i sinde at rulle arveafgiften tilbage til 15 pct.

Allerede i 2018 begyndte Socialdemokraterne at tale om at rulle arveafgiften tilbage, og derfor har der længe været overvejelser.

En af dem, der har generationsskiftet, er Kirk Kapital, som er pengetank for den ene gren af Lego-familien, Kirk Johansen-familien. Gunhild Kirk Johansen blev i 2007 købt ud af Lego og placerede pengene i Kirk Kapital, som hun har ejet sammen med sine tre sønner. Men i dette forår overlod hun ejerskabet til de tre børn.

»Generationsskiftet har været planlagt i flere år. Det passede med, at vi kunne gennemføre det i foråret, hvor vi kendte det skatteregime, der var gældende,« siger Kim Gulstad, adm. direktør i Kirk Kapital.

Det har ikke været muligt at få konkrete tal for, hvor mange der er ved at generationsskifte. Men det har været i gang længe.

»Der er en pukkel af virksomheder, der står over for et generationsskifte, og mange begyndte at røre på sig allerede i 2017, da afgiften blev sænket,« siger Mette Porskær Winther, advokat hos Gorrissen Federspiel.

Skatteminister Morten Bødskov vil ikke love en afklaring endnu.

»Jeg kan sagtens forstå virksomhedernes ønske om afklaring, men de må have en smule tålmodighed. I regeringen står vi fast på tilbagerulningen af bo- og gaveafgiften, men hvordan den konkrete udformning bliver, må vi tage senere på efteråret, når vi kommer med vores forslag til finansloven for 2020,« hedder det i en skriftlig kommentar.

Læs også