Erhverv

Regeringen lægger op til at fritage advokater fra sladreordning

Hvis et nyt redskab mod aggressiv skatteplanlægning skal være effektivt, duer det ikke, at regeringen lægger op til at fritage advokaterne fra en kommende indberetningspligt, mener revisorbranchen.

Skatteminister Morten Bødskov har sendt et lovforslag i høring om et nyt redskab mod aggressiv skatteplanlægning. Ifølge kritikere udvander forslaget effekten af intentionerne bag, fordi det vil fritage advokaterne fra ordningen. Foto: Jens Dresling

Selv om Socialdemokratiet har tordnet mod skatteunddragelse, lægger skatteminister Morten Bødskov i et nyt lovforslag ifølge kritikere op til at udvande effekten af et redskab mod aggressiv skatteplanlægning.

Lovforslaget blev sendt i høring mandag aften, og det skal implementere et EU-direktiv, der pålægger skatterådgivere at orientere skattemyndighederne, når de har rådgivet klienter om grænseoverskridende konstruktioner, der kan udløse en skattefordel.

Det er valgfrit for EU’s medlemslande, om advokater skal fritages fra ordningen for at beskytte fortroligheden mellem advokater og deres klienter, og den mulighed har regeringen valgt at benytte sig af i høringsudkastet.

Fritagelsen skaber frustration hos revisorerne, der ikke vil finde sig i, at de to faggrupper skal være underlagt forskellige vilkår.

»Hvis ordningen skal have nogen effekt, skal alle rådgivere være omfattet, for ellers vil dubiøse kunder søge over til rådgivere, der er undtaget. Det er indlysende,« siger erhvervspolitisk direktør i FSR Danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Generalsekretær i Advokatsamfundet, Andrew Hjuler Crichton, påpeger, at advokaterne i forvejen er underlagt skrappe etiske regler.

»Det er et afgørende princip, at man kan føle sig tryg ved at drøfte fortrolige forhold med sin advokat, og det er helt betryggende, at advokaterne laver skatterådgivning ud fra det regelsæt, der er i dag,« siger han.

Professor i skatteret på Aarhus Universitet Jan Pedersen mener, at det er nødvendigt med stærkere redskaber for at bekæmpe skatteunddragelse.

»Jeg er tilhænger af, at fortroligheden kun går til en vis grænse. I visse situationer må man sige, at målet helliger midlet,« siger han.

Den internationalt anerkendte skattelyforsker Gabriel Zucman er enig:

»De, der udtænker og markedsfører skattefinter, bør uden undtagelse tvinges til at afsløre dem over for skattemyndighederne,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteministeren, men Skatteministeriet oplyser, at der vil blive taget stilling til, hvordan det endelige lovforslag skal se ud, når ministeriet har modtaget høringssvarene.

Læs også