Serier

Kæmpe nederlag til Bech-Bruun-advokater i udbyttesag: Får bøde og skal tilbagebetale salærer

Advokatnævnet har torsdag afgjort sagen om Bech-Bruuns habilitet, da Skatteministeriet hyrede advokatfirmaet til at lave en uvildig undersøgelse af udbytteskattesagen.

Skattesvindel for milliarder
Bech-Bruun offentliggjorde i 201 7 sin undersøgelse af udbytteskattesagen. Efterfølgende besluttede daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) at indbringe firmaet for Advokatnævnet, fordi Bech-Bruun havde rådgivet North Channel Bank, der spiller en rolle i udbytteskattesagen. Foto: Liselotte Sabroe

Advokaternes disciplinærinstans, Advokatnævnet, har torsdag kendt fire advokater fra Bech-Bruun inhabile i deres undersøgelse af udbytteskattesagen for Skatteministeriet.

Afgørelsen betyder, at Skatteministeriet skal have salæret på 3,5 mio. kr. tilbage, og at hver af de fire advokater skal betale en bøde på 10.000 kr.

Bech-Bruun er blevet frikendt i sagen og kunne således ikke gøres ansvarlig for de fire advokater.

Der var uenighed blandt nævnets medlemmer om afgørelsen, og Bech-Bruun har besluttet straks at indbringe sagen for domstolene.

»Vi er helt uforstående over for præmisserne i flertallets udtalelse, som indeholder flere afgørende fejlslutninger. Fejlslutninger, som efter vores opfattelse har ført til et konkret forkert resultat, og som også helt generelt vil medføre meget betydelig usikkerhed vedr. undersøgelser af mulige interessekonflikter i alle advokatvirksomheder,« hedder det i en erklæring fra Bech-Bruun.

Udbytteskattesagen
 • I sommeren 2015 opdagede Skat, at der var blevet udbetalt milliarder i refusion af udbytteskat i et påstået kæmpe svindelnummer.
 • Udenlandske aktionærer i danske selskaber skal betale 27 pct. i udbytteskat, når de modtager udbytter fra danske selskaber, men kan få hele eller dele af skatten retur iht. internationale skatteaftaler.
 • Ifølge skattemyndighederne havde Skat dog udbetalt milliarder i refusioner til bl.a. amerikanske pensionsfonde, der slet ikke ejede de aktier, som de påstod, og således heller ikke havde modtaget udbytter eller betalt udbytteskat.
 • Sagens hovedmistænkte er den britiske finansmand, Sanjay Shah, der bor i Dubai, hvor han optræder som superrig filantrop.
 • Skatteministeriet hyrede advokatfirmaet i 2017 til at forestå en uvildig undersøgelse af hele skandalen om udbytteskat, der menes at have kostet den danske statskasse 12,7 mia. kr.

  Pengene er blevet udbetalt til en kreds af internationale finansfolk og virksomheder ved, at de - ifølge Skattestyrelsen uretmæssigt - har krævet refusion på udbytteskat fra aktier, som de aldrig har ejet.

  Efterfølgende viste det sig, at Bech-Bruun har rådgivet North Channel Bank, som spiller en rolle i sagen.

  Det fremgår af et delvist anonymiseret resumé af afgørelsen, at den rådgivning, som Bech Bruun-advokaterne har ydet klienten om erstatnings- og skatteretlige konsekvenser er »uforenelig med påtagelsen af rollen som uvildig advokatundersøger, da [klienten] er impliceret i udbyttesvindlen.«

  Bech-Bruun har forsvaret sig med, at det ikke var offentligt kendt, hvem der var involveret i svindelsagen, men ifølge Advokatnævnet burde advokaterne have identificeret rådgivningen af klienten og undersøgt, om den var til hinder for deres arbejde for Skatteministeriet.

  »hvert fald ved offentliggørelsen den 10. og 11. juli 2017 af [klienten]’s involvering i svindelsagen burde de indklagede advokater have meddelt klager (Skatteministeriet, red.), at man ikke opfyldte habilitetsbetingelserne«, hedder det i resuméet.

  Netop de dage blev det nævnt i flere avisartikler bl.a. i Politiken, at North Channel Bank i Tyskland var blevet ransaget i forbindelse med udbyttesagen.

  Det var den daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V), der klagede til Advokatnævnet over Bech-Bruun, og hans efterfølger, Morten Bødskov, er tilfreds:

  » Afgørelsen bekræfter mig i, at Bech-Bruuns advokater aldrig burde have budt på og fået opgaven med at lave advokatundersøgelsen,« siger han.

  »Både advokathuse og de enkelte rådgivere bør studere afgørelsen, så man sikrer sig, at vi undgår lignende sager i fremtiden. Det er selvfølgelig helt afgørende, at myndighederne kan have tiltro til de undersøgelser, der udarbejdes med ekstern bistand, men jeg mener, at det også er i advokatbranchens egen interesse at gøre sig umage og lave et ordentligt forarbejde i sådanne sager,« siger skatteministeren.

  Bech-Bruun oplyser, at firmaet ikke har yderligere kommentarer.

  Afgørelsen indebærer ikke en ny undersøgelse af udbyttesagen. Til dette formål er der allerede nedsat en hel undersøgelseskommission.

  Læs også