It-strid eskalerer: ATP har stoppet betalingen af it-system, der sørger for pension til over 1 million danskere

En bitter strid mellem KMD og ATP er havnet på beskæftigelsesministerens bord. Han understreger, at striden ikke må gå ud over danskernes pensionsudbetalinger.

KMD's topchef Eva Barneke er havnet i en strid med ATP og Udbetaling Danmark, der har Københavns overborgmester Frank Jensen som formand. Eva Berneke og Frank Jensen har begge modtaget brev fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Collage: Anders Thykier

En bitter strid om udviklingen af et nyt it-system mellem ATP og KMD er kørt så meget op i en spids, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har fundet det nødvendigt at skride ind.

På grund af striden nægter ATP at betale KMD’s regninger på et trecifret millionbeløb for driften af et eksisterende it-system, der håndterer udbetalinger af bl.a. folkepension og invalidepension til over 1 million danskere.

KMD finder ATP’s opførsel urimelig og har forsøgt at få et møde med Peter Hummelgaard om sagen. Det har ministeren afvist, men selv om KMD-topchef Eva Berneke personligt har forsikret ministeren om, at KMD ikke vil slukke for systemet og pensionsudbetalingerne, har Hummelgaard alligevel indskærpet sagens alvor for parterne.

»Jeg må derfor på det kraftigste opfordre parterne til sammen at sikre den fremadrettede sikkerhed for udbetalingen af velfærdsydelser. Den verserende tvist må ikke gå ud over borgerne,« skriver han bl.a. i et af to breve, som han har sendt til KMD's topchef Eva Berneke og bestyrelsesformand i Udbetaling Danmark (som administreres af ATP) Frank Jensen.

Peter Hummelgaard uddyber over for Finans, at han er tryg ved, at ATP og KMD kan løse konflikten hensigtsmæssigt.

»Men det er klart, at jeg ikke kan lade en sådan sag stå til, uden at pointere hvad jeg som beskæftigelsesminister anser for at være af højeste prioritet, og det er borgernes rettigheder,« oplyser han.

Det nye it-system skulle afløse det gamle pensionsudbetalingssystem i Udbetaling Danmark, som administreres af ATP. Men projektet kørte så meget af sporet, at ATP annullerede kontrakten, og nu kræver begge parter erstatning af hinanden.

Den verserende tvist må ikke gå ud over borgerne.

Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister

Sagen skal afgøres i en voldgiftsret, og samtidig driver KMD det gamle system videre. ATP nægter at betale de månedlige regninger med henvisning til, at pengene bliver modregnet i det erstatningskrav, som endnu ikke er afgjort.

»Der betales i øjeblikket via modregning, som er en almindelig betalingsform, når man har et krav mod en anden part. Metoden bruges for at begrænse erstatningskravet,« siger pressechef i ATP og Udbetaling Danmark, Mette Beck.

Over for Finans gentager Eva Berneke, at KMD ikke vil standse driften af det eksisterende pensionssystem.

»Når det er sagt, så mener vi også, at den offentlige part har et ansvar. Vi finder det urimeligt, at ATP i øjeblikket tilbageholder et trecifret millionbeløb for det eksisterende system, der ikke har noget at gøre med den verserende sag i voldgiftsretten,« siger hun.

BRANCHENYT
Læs også