Erhverv

Radio- og tv-nævnet står ved radio Louds sejr i dab-udbud

Radio- og tv-nævnet medgiver enkelte kritikpunkter i dab-udbud, men ændrer ikke på bedømmelsen.

Radio- og tv-nævnet har ikke fundet anledning til at ændre sin vurdering af afgørelsen af udbuddet om den nye dab-kanal, som Radio Loud vandt for ti dage siden.

Det oplyser nævnet fredag, efter at det har besvaret 86 spørgsmål om udbuddet fra Radio24syv, DK4 Radio og Radio Loud.

De tre ansøgere blev i udbuddet bedømt på tre kriterier - herunder realismen i planen for driften, økonomisk tilskud og programplaner.

Det har affødt en byge af spørgsmål fra særligt Radio24syv, som har været kritisk over for afgørelsen.

Disse kriterier har afgjort udbud om ny radiokanal

Radio- og tv-nævnet har fredag afgivet sine svar på de spørgsmål, Som tre radiokanaler har stillet i forbindelse med udbudsprocessen af en ny dab-kanal.

Radio Loud vandt med en samlet score på 6,65, hvilket overgik Radio 24syv, der blev nummer med en score på 5,10.

De tre ansøgere er blevet bedømt ud fra tre kriterier, som har haft hver sin vægt:

1. Kvaliteten og realismen i planen for driften af radiostationen - herunder økonomi og erfaring hos ledelse og ansatte. Det kriterium vægter 35 procent.

2. Størrelsen af det samlede tilskud (op til 280 millioner kroner). Ansøgeren med det laveste bud får højeste bedømmelse - dog ikke hvis buddet er urealistisk lavt. Det vægter 25 procent.

3. Indholdet af de programplaner, der er beskrevet i ansøgningen. Det er vurderet på 11 underkategorier. Den del vægter 40 procent.

På hvert punkt er ansøgeren blevet bedømt på en skala fra 1 til 8, som så vil blive ganget med den vægt, hvert kriterium vægter:

0 = Bedømmelse ikke mulig.

1 = Ikke tilfredsstillende.

2 = Ikke tilfredsstillende, men med enkelte anvendelige elementer.

3 = Niveauet lige under tilfredsstillende.

4 = Tilfredsstillende.

5 = Niveauet lige over tilfredsstillende.

6 = Meget tilfredsstillende.

7 = Niveauet lige under bedst opnåelige.

8 = Bedst opnåelige.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Blandt andet har Radio24syv sat spørgsmålstegn ved den regnemetode, der er brugt til at give karakterer til de programplaner, som var en del af ansøgningen.

Radio- og tv-nævnet medgiver i sine svar, at det kunne have valgt en mere ”matematisk korrekt metode”.

Men samtidig understreger nævnet, at det ville ændre på den samlede bedømmelse, hvis man havde valgt en anden metode, og at den valgte metode fremgik af udbudsmaterialet.

Der er også stillet spørgsmål til den beregningsmetode, som lægger til grund for bedømmelsen af ansøgernes bud i forhold til tilskud.

Udbuddet var skruet sådan sammen, at ansøgerne blev bedømt højere på at byde under den ramme på 280 millioner kroner, som der kunne søges om.

Radio Loud og DK4 Radio havde ansøgt om færre penge. Radio24syv havde søgt om alle pengene. Derfor blev Radio24syv bedømt markant ringere i den del af udbuddet.

Radio- og tv-nævnet skriver, at beregningsmetoden - herunder den præcise formel til pointgivningen - fremgik af udbudsmaterialet.

Desuden er der stillet spørgsmål om Radio Louds budgetter - herunder om moms var en del af budgettet - som var en del af kriteriet om planen for driften af kanalen.

Her medgiver Radio- og tv-nævnet, at oplysninger om manglende moms i budgettet hos Radio Loud kunne have ført til en lavere vurdering i en underkategori, men samlet ikke ville have ændret resultatet.

Desuden har Radio24syv betvivlet kompetencerne hos ansatte og ledere hos Radio Loud, men her er der heller ikke noget at komme efter, lyder det.

- Nævnet finder derfor fortsat, at det er realistisk, at Loud vil opfylde minimumkravene til public service-virksomhed, skriver nævnet.

BRANCHENYT
Læs også