Erhverv

Topprofiler kritiserer FLSmidth for at pynte sine regnskaber med lånte fjer

Den danske ingeniørkoncern FLSmidth benytter sig i stor stil af en særlig finansieringsmetode, der sminker nøgletallene, og som risikerer at lede investorer på vildspor, lyder kritikken fra flere sider.

Koncerndirektør Thomas Schulz i FLSmidth mener ikke, at ingeniørvirksomheden risikerer at lede sine investorer på vildspor med brugen af finansieringsmetoden reverse factoring. Foto: Nicolai Lorenzen

FLSmidth lægger et røgslør ud over afgørende nøgletal, når koncernen indgår betalingsaftaler med sine leverandører.

Sådan lyder kritikken fra flere i investeringsverdenen, som angriber den danske cement- og minekoncerns brug af finansieringsteknikken ”reverse factoring”.

»Min største bekymring er, at det pynter de finansielle nøgletal,« siger Lars Topholm, analysechef hos Carnegie.

Fordele og ulemper ved reverse factoring

Fordele:

  • Små leverandører, som ikke har samme kreditværdighed og dermed samme adgang til billig kapital som den store kunde, nyder godt af reverse factoring-programmer til at få pengene hurtigere i hånden.
  • Kunden kan knytte sine leverandører tættere til sig og bruge det til at forhandle bedre priser hjem.
  • For at sikre sig billig kapital og bedre likviditet, kan kunden benytte ordningen til at forlænge sine egne betalingstider yderligere.
  • Fordi man kan vælge at bogføre bankgælden gennem reverse factoring som leverandørgæld, kan man forbedre arbejdskapitalen og give selskabets pengestrømme fra driften et boost – også selvom selskabet ikke gør noget, der rent faktisk forbedrer forretningen. Det betyder samtidig også, at ens gearing ikke ser helt så høj ud, selvom det egentlig er gæld til banken.

Ulemper:

  • Reverse factoring giver selskaberne muligheden for at sminke deres regnskabstal og fremhæve resultater, der i bund og grund intet har at gøre med, hvor godt de driver forretningen.
  • Der er ingen skarpe regler for, hvordan brugen af reverse factoring skal bogføres og oplyses om i de internationale regnskabsregler. Det gør det svært for kreditvurderingsinstitutter og investorer at gennemskue, hvor meget det bruges af selskaber, og hvor stor effekt det har på nøgletal, pengestrømme og gæld.
  • Selvom brugen af reverse factoring er anført i regnskaberne, er det langt fra alle, der er klar over effekten på afgørende nøgletal.
  • Med reverse factoring kan man bygge bankgæld op på balancen uden at skulle bogføre det som gæld. Hvis en bank tvinger selskabet til at lukke programmet, kan selskabets likviditet komme under pres. Skræmmeeksemplet er britiske Carillion, der gik kollapsede i 2018, og hvor den store brug af reverse factoring ikke var oplyst i regnskaberne.

Reverse factoring er en metode, hvor en virksomhed kan låne penge af en bank til at betale sine leverandører tidligere og til samtidig at forlænge sin egen betalingsfrist til banken. Det er som sådan nyttigt, fordi den billige kapital skaber en bedre likviditet, og det kan styrke forholdet til leverandørerne.

Men fordi FLSmidth ikke bogfører gælden som bankgæld, underdriver det mængden af gæld, booster pengestrømmene fra driften og forbedrer arbejdskapitalen og afkastet på den investerede kapital.

»Det har ikke noget at gøre med, at FLSmidth er blevet bedre til at optimere sin leverandørgæld. Det ser ud som om, at du optimerer din virksomhed vældig meget. Men det er lånte fjer,« siger Lars Topholm.

FLSmidth har siden 2018 været et af de få selskaber, som rent faktisk fremlægger detaljer om programmet i sine årsregnskaber i noterne. Men til trods for åbenheden og fornuften i at knytte leverandørerne tættere på sig, kan det ifølge chefporteføljeforvalter Niels Andersen fra Bankinvest stadig forvirre.

»Det er overhovedet ikke alle, der er opmærksomme på det. Det skaber noget usikkerhed om, hvad effekterne egentlig er. Der er en masse, vi ikke ved, for eksempel hvordan det påvirker deres indtjeningsmarginaler,« siger han.

Det ser ud som om, at du optimerer din virksomhed vældig meget. Men det er lånte fjer.

Lars Topholm, analysechef hos Carnegie

Ifølge FLSmidth er reverse factoring et vigtigt redskab for koncernen, fordi det sikrer leverancer fra det relativt lille antal leverandører i konjunkturspidse situationer.

»Det er egentlig ikke et finansielt redskab. Det er et loyalitetsredskab, vi har til at få adgang til gode leverandører,« siger Thomas Schulz, adm. direktør i FLSmidth.

Han mener ikke, at koncernen risikerer at vildlede investorer, fordi de oplyser om programmet i årsregnskabet. Derudover holder FLSmidth niveauet af finansiering gennem reverse factoring relativt stabilt fra år til år, så det kun til en lille udstrækning løbende påvirker nøgletal, lyder det.

Thomas Schulz afviser også, at han og resten af ledelsen ved brug af reverse factoring har muligheden for at forbedre de nøgletal, de får deres bonus på basis af – nemlig arbejdskapitalen og afkastet på den investerede kapital.

»Man behøver ikke at korrigere for det, fordi effekten er så lille, at det ikke har nogen indflydelse,« siger han.

Læs også