Erhverv

Regeringen er klar til at pålægge rådgivere at indberette aggressiv skatteplanlægning

Også advokater får pligt til at fortælle myndighederne om deres klienters skattekonstruktioner. Men kun hvis klienterne ikke selv gør det.

Skatteminister Morten Bødskov (S) fremsætter onsdag et lovforslag, der skal pålægge rådgivere, herunder revisorer og advokater, at indberette mulig aggressiv skatteplanlægning hos deres kunder. Foto: Jens Dresling

Skatteminister Morten Bødskov er klar med et lovforslag, der skal pålægge skatterådgivere, herunder advokater og revisorer, at indberette klienters potentielle aggressive skatteplanlægning til myndighederne.

Lovforslaget skal implementere et EU-direktiv, og det været ventet med spænding, fordi advokaterne har frygtet, at det ville slå hul i et af deres mest hellige principper, nemlig fortroligheden mellem advokater og deres klienter.

På den anden side har revisorerne argumenteret højlydt for, at det ikke gav mening at undtage advokaterne fra ordningen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Skatteministeriet er regeringen landet på en model, hvor indberetningspligten i første omgang pålægges advokaternes klienter. Til gengæld overgår pligten til advokaterne, hvis klienten ikke selv angiver internationale konstruktioner og transaktioner, der kan udløse en skattefordel.

»Vi er landet på en fornuftig model, der tager højde for tavshedspligten mellem advokater og klienter. Tavshedspligten er bærende for det danske retssamfund, men den kan ikke bruges som en undskyldning for ikke at tage ansvar for at indberette skatteordninger, der kan bruges til aggressiv skatteplanlægning,« siger Morten Bødskov.

Indberetningspligten
 • I marts 2018 blev EU’s medlemslande enige om at pålægge skatterådgivere en obligatorisk indberetningspligt til myndighederne, når de har rådgivet klienter om aggressiv skatteplanlægning på tværs af landegrænser.
 • Ordningen blev lanceret i et direktiv, der skal implementeres i de enkelte medlemslande gennem national lovgivning
 • Direktivet lægger bl.a. op til, at medlemslandene selv kan bestemme, hvor store straffe, der skal være forbundet med ikke at leve op til indberetningspligten, og om advokater skal være omfattet.
 • Indberetningspligten træder i kraft den 1. juli 2020, men den fungerer bagudrettet, så konstruktioner indledt i oktober 2014 eller senere skal indberettes næste år.
 • »Det er på høje tid, at vi begynder at stille strengere krav til skatterådgiverne. Aggressiv skatteplanlægning er forargeligt – uanset om det på papiret kan se lovligt ud. Derfor er det vigtigt, at indberetningspligten nu bliver gjort meget strammere. Om det er revisorer, advokater eller andre skatterådgivere, så er det efter min opfattelse et brud på samfundskontrakten at bidrage til skatteundgåelse,« siger skatteministeren.

  Erhvervspolitisk direktør i FSR Tom Vile Jensen mener, at regeringens model er »et fint forslag«:

  »Nu har regeringen sendt et klart signal om, at alle rådgivere - også advokater - er forpligtet til at indberette aggressiv skatteplanlægning. Nu består der så en opgave for myndighederne i at holde øje med, at reglerne bliver efterlevet,« siger han.

  Advokaterne har endnu ikke taget stilling til, hvad de skal mene om forslaget.

  »Når vi har været særligt optaget af det her lovforslag, handler det om, at advokater indtager en særlig rolle i retssamfundet, og vi mener principielt, at man skal værne mest muligt om den fortrolighed, som borgere og virksomheder nyder godt af, når de går til en advokat. Vi vil nu tage os tid til at nærlæse det netop fremsatte lovforslag med særligt fokus på, hvordan forslaget lægger sig i forhold til fortrolighedsforholdet mellem klient og advokat. De overvejelser kommer til at indgå i vores høringssvar,« oplyser generalsekretær i Advokatsamfundet Andrew Hjuler Crichton i en skriftlig udtalelse.

  Indberetningspligten træder i kraft den 1. juli 2020, men den fungerer bagudrettet, så den gælder for alle »grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er gennemført den 29. oktober 2014 eller senere«, fremgår det af lovforslaget.

  Læs også