Erhverv

Investorer presser ISS til at ændre udskældt regnskabsfinte

I et forsøg på at genoprette tilliden til markedet har ISS valgt at justere brugen af en finansieringsmetode, der er blevet kritiseret for at sminke nøgletallene.

ISS-topchef, Jeff Gravenhorst i ISS' hovedkontontor.
FOTO: STINE BIDSTRUP.

ISS har taget konsekvensen af investorernes kritik af selskabets metode til at »sminke« regnskaberne.

Metoden hedder factoring og går ud på at deltage i kundernes finansieringsprogrammer, så ISS betaler et mindre beløb for at få pengene for udført arbejde hurtigere i hånden end normalt. Det booster pengestrømmene fra driften og sænker nettogælden, selvom selskabet egentlig ikke grundlæggende har forbedret forretningen.

Jeff Gravenhorst, adm. direktør i ISS, fortæller, at selskabet har »forhørt sig i markedet« og derfor ændrer praksis.

»Investorerne har talt til os. Der er nogle, der er ligeglade, og der er nogle, der hader factoring. Så vi har besluttet at gøre det meget klart og gennemsigtigt, hvor vi bruger factoring henne,« siger han.

Factoring forklaret

ISS deltager i en række af sine kunders finansieringsprogrammer. Her låner kunderne penge af en bank til at betale ISS tidligere, end hvad der egentlig var planlagt. ISS betaler et mindre beløb for at få pengene i hånden tidligere.

Det har flere fordele for en leverandør som ISS:

  • For det første er det en billig måde at sikre sig kapital og likviditet på, hvis kundens kreditvurdering er bedre end ISS’ egen.
  • For det andet booster det pengestrømmene fra driften, mens de ekstra penge, som ISS får i hånden, mindsker nettogælden. Også selvom ISS ikke har gjort noget rent forretningsmæssigt for at forbedre nøgletallene.
  • For det tredje kan ISS knytte sig tættere til sine kunder, fordi kunderne også kan bruge finansieringsprogrammet til at skaffe sig bedre likviditet.

Selvom ISS oplyser beløbene i sine regnskaber, er effekten af brugen af factoring på regnskabstallene ikke altid åbenlys for markedet.

Så I har fået besked fra investorerne om, at de var utilfredse?

»Nah, jeg vil sige, det er en blandet landhandel. Vi var hørt dem, og vi har sagt, lad os gøre det meget klart, hvornår det er. Så kan alle forholde sig til det. Men det er stadig et godt kommercielt værktøj for en forretning som vores,« siger Jeff Gravenhorst.

Derfor vil ISS nu kun bruge factoring, når en kunde skal have mere end 45 dage til at betale regningen, og aftalen skal indebære favorable finansieringsvilkår. Ellers siger selskabet nej til aftalen.

»Nu gør vi det bare endnu mere præcist, hvordan det skal være. Der er ikke nogen gråzone,« siger han.

ISS havde på forhånd forventet at nedbringe factoring med mellem 100 og 300 mio. kr. Beløbet lander dog på 1 mia. kr., og det er noget, der rammer selskabets pengestrømme. Ifølge Per Fogh, aktieanalytiker hos Sydbank, har det dog været nødvendigt.

»Det har simpelthen været ildeset blandt investorerne, at ISS har benyttet sig af factoring på den måde. Markedet har set sig sur på det, og det har ISS accepteret og er begyndt at rulle det tilbage,« siger han.

Generelt set har en stigende brug af den særlige finansieringsmetode fået en hård medfart af investormiljøet, fordi det ofte ikke af regnskaberne tydeligt fremgår, hvilken indflydelse det har på nøgletallene.

»Det er god corporate governance at have meget transparente regnskaber og ikke prøve på at sminke dem for at tilfredsstille nogle investorer, for det har ofte den stik modsatte effekt,« siger Carsten Dehn, porteføljeforvalter i Lannebo Fonder.

Tilbagerulningen fra ISS resulterer i en engangsudgift og er en del af forklaringen på onsdagens nedjustering. Selskabets pengestrømme påvirkes både af lavere driftsmarginer samt af den nye politik for factoring.

ISS nedjusterer forventninger til året Nu Før
Driftsmargin Over 4,2 pct. 5,0-5,1 pct.
Organisk vækst 6,5-7,5 pct. 6,5-7,5 pct.
De frie pengestrømme 0,6- 1 mia. kr. 1,8-2,2 mia. kr.


Læs også