Erhverv

Pressenævnet kritiserer Finans

Finans får kritik for manglende forelæggelse.

I en artikel bragt i april måned omtalte Finans en iværksætters selskabskonstruktion og investeringsvirksomheder.
Den omtalte person har klaget til Pressenævnet over, at Finans ikke havde givet ham mulighed for at forholde sig til kritiske udsagn fra to ekspertkilder, som fremgik af artiklen. Pressenævnet kritiserer Finans for manglende forelæggelse af kildernes kritiske udsagn.

Pressenævnet har på̊lagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på̊ pressenaevnet.dk.

Læs også