Erhverv

Rapport udpeger bedre investering end elkabel

Det er bedre at investere i varmepumper end i et elkabel til Storbritannien, fastslår en rapport. Det vil kunne udsætte eller forhindre master og højspændingsledninger, mener eksperter.

Professor Henrik Madsen siger, at der kan spares milliarder på både kabler til udlandet og højspændingsledninger og kabler her i landet, hvis der investeres mere i intelligente og fleksible løsninger.

Det vil være en bedre forretning at investere i store varmepumper i fjernvarmesektoren end at etablere elkablet Viking Link mellem Danmark og Storbritannien.

Det fastslog Energinets konsulenter, kort før Energinet søgte om tilladelse til Viking Link-projektet, der bl.a. gør det muligt at eksportere overskydende energi til Storbritannien.

Projektet medfører højspændingsmaster og ledninger igennem Vestjylland.

Vi kunne spare milliarder på både kabler til udlandet og højspændingsledninger og kabler her i landet, hvis vi investerede mere i intelligente og fleksible løsninger.

Henrik Madsen, professor på DTU

Konsulenterne konkluderede i en rapport, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at bygge Viking Link ville være 5,6 mia. kr. over 30 år, mens den samfundsøkonomiske gevinst ved at investere i store varmepumper, der kan lagre grøn energi i varmt vand, ville være 20,2 mia. kr. over 30 år. En investering i begge ville give en gevinst på 22,8 mia. kr.

At Viking Link blev valgt, var »en forkert beslutning«, siger Frede Hvelplund, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og medlem af Energinets interessentforum. Han opfordrer til, at projektet parkeres:

»Hvis vi bruger mere af energien til varmepumper og varmemarkedet, vil vi således i mindre grad have brug for eksportrettede højspændingsledninger langs med Jyllands vestkyst.«

Henrik Madsen er professor på DTU og står i spidsen for forskning om intelligent udnyttelse af strøm. Han kalder det »ulykkeligt, at vi skal have højspændingsledninger i luften«.

»Vi kunne spare milliarder på både kabler til udlandet og højspændingsledninger og kabler her i landet, hvis vi investerede mere i intelligente og fleksible løsninger – eksempelvis gennem varmepumper i fjernvarmesystemer,« siger han.

Energinets konsulenter vurderer, at der – uanset udviklingen inden for varmepumper – bliver brug for Viking Link, men først for alvor »efter 2030«. Energinet har meldt ud, at Viking Link og de jyske master skal stå klar i 2023.

Søren Dupont Kristensen, direktør i Energinet Elsystemansvar, fastholder, at Viking Link er »en god investering«. Han påpeger, at den nordlige del af det jyske højspændingsnet også vil være nødvendig uden Viking Link. Energinet har ikke regnet på, om den sydlige del kan undværes, hvis varmepumper erstatter Viking Link.

Under masterne

En 170 kilometer lang højspændingslinje skal etableres gennem Vestjylland med luftledninger, der skal hænge på over 400 master. Jyllands-Posten er rejst langs den foreslåede rute for at undersøge sagen og møde de mennesker, der påvirkes af milliardprojektet.
Læs mere på jp.dk/undermasterne

Læs også