Erhverv

Firmaer lavede ulovlig aftale for at få opgave med vejstriber

Højesterets dommere siger, at Eurostar Danmark og GVCO reelt eliminerede konkurrencen mellem hinanden. Foto: Tobias Nicolai

To entreprenører forsøgte at sætte den fri konkurrence ud af kraft, da de i 2014 indgik en konsortieaftale og derefter vandt et udbud om maling af vejstriber på statslige veje.

Det slår Højesteret fast i en dom onsdag. En afgørelse fra Konkurrenceankenævnet var i orden, konkluderer landets øverste domstol.

Tidligere fik sagen et andet udfald. Sø- og Handelsretten mente i august sidste år, at konkurrencemyndighederne havde truffet en forkert afgørelse og gav selskaberne Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S medhold.

Egentlig er de to selskaber konkurrenter på markedet, men dannede sammen et konsortium for at byde på Vejdirektoratets udbud om vejmarkering i tre distrikter.

Et tredje selskab på markedet, Guide-Lines, tabte udbuddet og gik derefter til konkurrencemyndighederne med en klage, og nu er sagen endelig afgjort.

Højesterets dommere siger, at Eurostar Danmark og GVCO reelt eliminerede konkurrencen mellem hinanden. At myndighederne vendte tommelfingeren nedad var i orden, og det var ikke nødvendigt at kunne påvise faktiske indtrådte skadevirkninger af aftalen.

Ifølge advokatfirmaet Kromann Reumert skabte Konkurrencerådets afgørelse om sagen i 2015 usikkerhed blandt virksomheder, som overvejede at danne konsortier. Særligt mindre virksomheder blev begrænset i deres handlefrihed, har advokatfirmaet oplyst.

At male striber på statslige veje som motorveje, hovedlandeveje og broer er ikke nogen lille forretning. Markedet for vejmarkering omsatte i 2014 årligt for cirka 200 millioner kroner, fremgår det af den dom, som Sø- og Handelsretten har afsagt.

Retssagen har været omfattende. Sø- og Handelsrettens dom er på mere end 350 sider. Højesteret nøjes dog med 11 sider. Men de to selskaber dømmes til at betale Konkurrencerådets sagsomkostninger, som løber op i 700.000 kroner.

BRANCHENYT
Læs også