Eksperter og tilsynsdirektør modsiger rapport om opsplitning af elselskaber

En forskningsrapport betalt af Dansk Energi tegner et negativt billede af de hollandske erfaringer med opsplitning af elselskaber. Hollandske forskere mener dog, at erfaringerne har været stik modsat. Rapporten indgår i den politiske proces, der kan ende med et for branchen uønsket indgreb.

En forskningsrapport betalt af interesseorganisationen Dansk Energi tegner et alt for negativt billede af konsekvenserne ved at opsplitte elselskaberne.

Sådan lyder kritikken fra internationale forskere og Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

»Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan komme frem til sådan en konklusion,« siger Carsten Smidt.

Myndighederne er ved at lægge sidste hånd på en konkurrenceanalyse, der bl.a. undersøger fordele og ulemper ved at opsplitte elselskaberne. Dansk Energi er stærk modstander af en opsplitning og har undervejs brugt forskningsrapporten til at advare imod en sådan over for blandt andre Forsyningstilsynet og Energistyrelsen.

En opsplitning vil tvinge energikoncernerne til at skille sig af med deres elnet. Elnettene er monopolforretninger, der tjener milliarder af kroner ind til energikoncernerne.

Samtidig har der været en række eksempler på dyre kommercielle fejlinvesteringer, hvilket udløste kritik fra bl.a. Landbrug & Fødevarer, der hellere så, at pengene blev brugt til at sikre kunderne lavere priser.

Dansk Energi har betalt rådgivningsfirmaet PwC for at kortlægge forskningen på området, herunder erfaringerne fra Holland og New Zealand, der begge har indført en tvangsopsplitning.

PwC allierede sig med en forsker fra Cambridge University i Storbritannien, og de konkluderede, at det er »højst usandsynligt«, at en opsplitning vil få en positiv effekt i Danmark.

»Der er intet empirisk belæg for en positiv effekt fra Holland og New Zealand. En ejermæssig opsplitning kan få en negativ effekt på både konkurrence og stabilitet,« skrev de på baggrund af en gennemgang af 60 studier.

Det eneste af de 60 studier, der har undersøgt erfaringerne i Holland efter opsplitningen, er lavet af de to hollandske forskere Machiel Mulder og Bert Willems. Begge mener dog, at erfaringerne i Holland har været positive.

»Jeg mener, at opsplitning er en virkelig god idé. Jeg er meget uenig med konklusionen i rapporten (fra PwC, red.),« siger Machiel Mulder.

Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan komme frem til sådan en konklusion.

Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet

Et andet studie, der har undersøgt erfaringerne fra New Zealand, er lavet af Daisy Shen. Det er ifølge forfatteren så gammelt, at det muligvis er unfair at bruge det som reference i dag.

De to forskere bag PwC-rapporten, Paul Nillesen og Michael G. Pollitt, mener, at det giver sig selv, at ikke alle forfattere bag studierne vil være enige i konklusionerne.

Dansk Energi oplyser, at organisationen bestilte rapporten for at sikre, at debatten om opsplitning foregår på et oplyst grundlag.

Læs også