Erhverv

Stor fremgang for dansk biogas

Såvel antallet af virksomheder som omsætningen af dansk biogas er steget markant på få år, mens også biomasse og andre typer af bioenergi fylder fortsat mere i energilandskabet.

Mens der i 2014 blot var 57 biogasoperatører – læs: landmænd – var der tre år senere mere end dobbelt så mange. Foto: Nature Energy

At afbrænding af træ er Danmarks største vedvarende energikilde er intet nyt. Imidlertid er biomasse ikke den eneste type af organisk materiale, der fylder godt op i det danske energilandskab. Det fastlægger DI og Innovationsnetværket for Bioressourcer (Inbiom) i en ny kortlægning af dansk bioenergi.

Ifølge kortlægningen er den samlede omsætning på 39 mia. kr. med 11 mia. kr. i eksportgevinster. Eller rettere; det var den i 2017, hvor de seneste datamateriale er fra. Sammenholdes det med den forrige opgørelse, der dog blev opgjort efter en lidt anden metode, er det en stigning i omsætningen over tre år på 14 mia. kr., mens der eksporteres for 3 mia. kr. mere end i 2014...

BRANCHENYT
Læs også