Erhverv

Kæmpe bøder og dårlig skik koster advokat titlen

Advokatnævnet har kort før jul klippet pladerne på advokat Dorte Kjærgaard efter flere store ubetalte bøder og grove brud på god advokatskik.

Advokatnævnet frakender sjældent advokater deres beskikkelse, men det skete for Dorte Kjærgaard kort før jul. Foto: Colourbox Foto: Colourbox

En række overtrædelser af reglerne for god advokatskik og bøder på i alt 330.000 kr. - hvoraf en kvart million kr. ikke er betalt - koster nu en advokat beskikkelsen.

Dorte Kjærgaard fik få dage før jul dermed frataget retten til at bruge advokattitlen indtil videre.

Det er en usædvanlig kendelse, og det sker kun en håndfuld gange på et år, at Advokatnævnet fratager et af medlemmerne retten til at drive advokatvirksomhed. Det er advokatnævnets hårdeste kendelse.

»Efter forholdenes karakter sammenholdt med, at advokat Dorte Kjærgaard tidligere er pålagt sanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik, finder Advokatnævnet grund til at antage, art advokat Dorte Kjærgaard ikke for fremtiden vil udøve advokatvirksomhed på forsvarlig måde,« skriver nævnet bl.a. i sin begrundelse for at fratage hende bestallingen.

Finans har haft en kort telefonsamtale med Dorte Kjærgaard, som bor i København, men hun er ikke vendt tilbage med en kommentar til afgørelsen. Det er dermed heller ikke muligt at få at vide, om hun vil indbringe afgørelsen for domstolene.

Af kendelsen fremgår det, at hun ikke selv mødte op til sagens behandling. Det gjorde hendes forsvarer, som imidlertid ikke var lykkedes med at komme i kontakt med hende under sagsbehandlingen trods gentagne forsøg.

Dorte Kjærgaard modtog sin advokatbeskikkelse i 2010. Siden har hun modtaget syv kendelser imod sig i Advokatnævnet. Det har primært handlet om, at hun ikke har indsendt en såkaldt klientkontoerklæring. Klientkontoen sikrer, at de penge, som en klient deponerer hos en advokat, er forbeholdt den klient, så pengene f.eks. ikke blandet sammen med advokatens egen økonomi.

Netop fordi advokater kan ligge inde med betroede midler i form af klienternes penge er der strenge regler for, at det sker på den korrekte måde.

I årevis har Dorte Kjærgaard ifølge kendelsen ikke indsendt denne klientkontoerklæring. Det er især den overtrædelse af god advokatskik, der har givet hende bøder, som løbende er vokset, fordi hun ikke har indsendt de påkrævede erklæringer og heller ikke betalt de bøder, hun har fået undervejs for den overtrædelse.

BRANCHENYT
Læs også