Erhverv

Landsretten enig i afgørelse mod Salling Group og Wupti

De to parter indgav "forkert" anmeldelse, og derfor skal de betale mere for anmeldelsen af fusionen.

Den fynske rigmand Niels Thorborg (tv.) og Per Bank, Dansk Supermarked, fra et foto fra 2015, hvor parterne fortalte om fusionen. Foto: Mads Hansen Foto: Mads Hansen

Salling Group og Wupti.com fusionerede tilbage i 2015.

Dengang mente de to parter, at de kunne nøjes med at betale 50.000 kr. for behandlingen som en såkaldt ”forenklet anmeldelse”. Men det har Vestre Landsret sagt nej til.

I stedet skal to parter betale for en ”almindelig anmeldelse”, og den koster væsentlig mere - nemlig 1,5 mio. kr.

Det var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der krævede den særlige anmeldelse, men Salling Group (dengang Dansk Supermarked) og Wupti.com klagede først til Konkurrenceankenævnet, og herfra gik sagen til retten i Aarhus for at ende hos Vestre Landsret.

ANMELDELSE AF FUSIONER:
  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • En fusion kan anmeldes enten almindeligt eller forenklet.
  • Det er kun muligt at benytte forenklet anmeldelse, når en fusion på forhånd kan karakteriseres som uproblematisk.
  • Gebyret for en forenklet anmeldelse er 50.000 kroner. Gebyret for en almindelig anmeldelse er 0,015 procent af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark, dog maksimalt 1,5 millioner kroner.
  • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er afgrænset både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

I alle instanser fik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ret.

»Vestre Landsret har afsagt dom i en sag om, hvordan en fusion skal anmeldes. Retten har givet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen medhold i, at styrelsen i 2015 var berettiget til at kræve en almindelig anmeldelse af Dansk Supermarkeds overtagelse af Wupti.com,« skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

»Det er helt afgørende, at vi træffer de rigtige afgørelser, når vi behandler fusioner, både for forbrugerne og for virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at vi får de oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle fusionen. Når vi ikke på forhånd kan fastslå, at en forenklet anmeldelse er tilstrækkelig, skal vi kræve en almindelig anmeldelse,« siger Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ville gennemføre en mindre markedsundersøgelse for at tage kontakt til konkurrenterne i markedet. En sådan undersøgelse kan ikke gennemføres ved en forenklet anmeldelse af en fusion.

Selvom om undersøgelsen senere viste, at der ikke var problemer med konkurrencen ved fusionen mellem de to selskaber, ændrer det ikke på den oprindelige vurdering fra styrelsen, har alle instanser slået fast.

BRANCHENYT
Læs også