Serier

Østre Landsret har talt: Topadvokater får nedsat straf i profileret sag

To tidligere topadvokater slippere med en mildere dom i den profilerede sag om svindel med Copydan-penge. Det har Østre Landsret afgjort.

Schlüter-sagen
Susanne Fryland fik en dom på fem og et halvt års fængsel i byretten. Hun ankede dommen til Østre Landsret, som fredag afsiger dom i sagen. Her er hun tegnet i forbindelse med byretssagen. Tegning: Rasmus Sand Høyer

De to tidligere advokater Susanne Fryland og Lars Halgreen slipper med billigere straffe. Susanne Fryland får nedsat sin dom fra fem år og seks måneders fængsel til fire år og seks måneders fængsel, mens Lars Halgreens dom nedsættes fra ni måneders betinget fængsel til seks måneders betinget fængsel.

Sådan lyder Østre Landsrets dom i ankesagerne mod de to tidligere advokater, Susanne Fryland og Lars Halgreen, der udgjorde to tredjedele af partnerkredsen bag Johan Schlüter Advokatfirma.

Anklager Andreas Laursen er alligevel tilfreds med dommen.

»Strafnedsættelsen kan grundlæggende forklares med, at landsretten har taget udgangspunkt i lidt andre beløbsstørrelser, hvilket alt andet lige er udslagsgivende i sager om økonomisk kriminalitet. Vi er overordnet set meget tilfredse med dommen. Der er udmålt en meget hård fængselsstraf til Susanne Fryland og også en betinget fængselsstraf til den anden tidligere advokat, ligesom der er faldet dom i alle fem forhold i sagen,« siger bagmandspolitiets anklager Andreas Laursen.

Advokatfirmaet gik konkurs i 2015, efter at det var blevet involveret i en sag om svindel med Copydan-penge for over 100 mio. kr., som Schlüter & co. blev betalt for at forvalte på vegne af danske og internationale film- og tv-producenter.

Forvaltningen foregik i et selvstændigt selskab i Slagelse, Registrering Danmark, hvor Susanne Fryland var direktør, men det viste sig ifølge dommen fra Københavns Byret, at hun over fire år uretmæssigt hævede over 100 mio. kr., der blandt meget andet blev brugt til at dække huller i økonomien i Johan Schlüter Advokatfirma.

I forbindelse med ankesagen har landsretten nedsat dette beløb efter syn og skøn gennemført af en revisor. Landsretten mener kun, at der er blevet overfaktureret for 85 mio. kr.

For dette blev Susanne Fryland af Østre Landsret fundet skyldig i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Den anden tidligere partner i advokatfirmaet Lars Halgreen fik i byretten en betinget dom på ni måneders fængsel for to forhold, der ikke havde direkte med Copydan-svindlen at gøre. I landsretten blev straffen nedsat til seks måneders betinget fængsel.

Lars Halgreen blev i landsretten dømt for at have været med til at afgive et urigtigt regnskab for advokatfirmaet og for skyldnersvig, men ikke forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, sådan som han var blevet i byretten.


I byretten blev også det sidste medlem af partnerkredsen, Johan Schlüter, dømt bl.a. i hovedforholdet. Den dengang 73-årige forhenværende advokat fik dog gjort sin dom på fire års fængsel betinget på grund af sit helbred og høje alder, og han valgte ikke at anke.

Alle tre er efter kollapset i advokatfirmaet erklæret personligt konkurs, og de blev i forbindelse med dommen i byretten frataget retten til at arbejde som advokater. Kun Lars Halgreen fik en tidsbegrænset rettighedsfrakendelse på to år.

Sagen kom første gang til offentlighedens kendskab i 2015, da Producentforeningen – brancheforening for tv- og film-producenter – beskyldte Johan Schlüter Advokatfirma for uretmæssigt at have malket producenterne for Copydan-penge for over 100 mio. kr.

Sagen blev meldt til politiet, og den fik yderligere et tvist, da Johan Schlüter og Lars Halgreen offentligt lagde hele skylden på Susanne Fryland, der ud over at være en af de tre partnere bag advokatfirmaet også havde været en slags reservedatter for Schlüter.

Skandalen fik den konsekvens, at Johan Schlüter Advokatfirma gik konkurs, efter at det i en årrække havde holdt til på Højbro Plads i København, hvor det havde beskæftiget omkring 60 medarbejdere.

Advokatfirmaets største kundegruppe var film- og tv-producenterne, som hvert år høstede millioner i Copydan-penge på et system, som Johan Schlüter havde været med til at udtænke og føre ud i livet.

Advokatfirmaet havde fået opgaven med at forvalte og fordele de mange penge - det var det, Fryland stod for i regi af selskabet Registrering Danmark, der var ejet af de samme tre advokater, der stod bag Johan Schlüter Advokatfirma.

I 2014 gik det så op for producenterne, at Registrering Danmark havde hævet a conto-honorarer i en størrelsesorden, så de valgte at hyre Deloitte til at lave en revisionsundersøgelse for at tjekke, om alt var gået rigtigt til.

Det fik lavinen til at rulle.

Finans har kontaktet de to dømtes advokater for en kommentar til dommen, men uden held.

BRANCHENYT
Læs også