Erhverv

Milliardtab og kæmpe gæld: Løven er skamskudt

Medicinalselskabet Leo Pharma kæmper på stort set alle fronter. Der er milliardunderskud, omkostningerne stiger fortsat, og gælden er eksploderet til næsten 10 mia. kr.

Medicinalselskabet Leo Pharma var engang et af Danmarks mest velindtjenende selskaber. Det er det langt fra mere, idet virksomheden har været hårdt ramt af patentudløb de seneste år og samtidig kæmper med at få fremtidens lægemiddelhåb på markedet. Foto: Leo Pharma.

Landets tredjestørste medicinalselskab Leo Pharma er havnet i et økonomisk stormvejr.

Indtægterne stagnerer, omkostningerne stiger og stiger, og tabene når milliardklassen med en gæld på et historisk højt niveau. Alligevel er der tilfredshed med rigets tilstand hos den nye topchef.

»Når jeg analyserer 2019, var det et rigtig godt år, både set ud fra et finansielt og et klinisk synspunkt,« siger Catherine Mazzacco, adm. direktør i Leo Pharma.

Trods opkøb de seneste år for mere end 10 mia. kr. er der stort set status quo på omsætningen, der i 2019 voksede med 4 pct. til 10,8 mia. kr.

Værre ser det ud på bundlinjen, der for 2019 bød på et underskud på 1,3 mia. kr. mod et overskud på knap 1,3 mia. kr. i 2018.

Mest iøjnefaldende er imidlertid gælden, der er steget med mere end 7 mia. kr. på bare ét år til nu knap 9,7 mia. kr.

Spørger man selskabets kassemester, finansdirektør Anders Kronborg, er det dog helt efter planen.

Han henviser til, at koncernen for år tilbage ændrede på governance-strukturen.

Det betød bl.a., at der ikke længere var en masse sammenfald på bl.a. bestyrelsesniveau mellem selskabet Leo Pharma og ejerfonden bag. Noget, kritikere i en årrække havde påpeget det problematiske i, og som koncernen efter et længere tilløb tog konsekvensen af.

Det betød også, at Leo Pharma sendte næsten 20 mia. kr. over til fonden.

»Sidste år lavede vi så en ny kapitalstruktur med en aftale med både Danske Bank, Nordea og fonden, velvidende at gældsniveauet ville være ekstremt højt i 2019, 2020, 2021. Og sandsynligvis også i 2022, indtil salget af tralokinumab tager fart,« siger Anders Kronborg, finansdirektør i Leo Pharma.

Tralokinumab er Leo Pharmas største lægemiddelhåb og viste i slutningen af 2019 gode data i det altafgørende fase 3-studie som behandling af eksem.

»Før vi kommer til at se tralokinumab folde sig ud, vil du se en profil af et selskab, der vil udvise et vist pres på kontantsituationen. Det, der er vigtigt, er, om selskabet bevæger sig den rigtige vej i forhold til at få et afkast på investeringen,« siger Catherine Mazzacco.

BRANCHENYT
Læs også