Erhverv

Fjerner mulighed for at ændre abonnementsaftaler bag ryggen på medlemmer

Forbrugerombudsmanden gør det klart, at virksomheder kun har begrænset adgang til at ændre allerede indgåede abonnementsaftaler efter forhandlinger med fitnesskæden Sats.

Fitness.dk skiftede i 2019 navn til Sats. Arkivfoto: Steen Wrem/Ritzau Scanpix

Sats Danmark A/S, der er en del af Nordens største fitnesskæde, har efter forhandlinger med forbrugerombudsmanden fjernet et aftalevilkår fra de gældende medlemsbetingelser.

Blandt vilkårene lå nemlig en »åben dør« i forhold til næsten ubegrænset at kunne ændre i medlemsbetingelserne uden først at få accept fra fitnessbrugerne.

Det indebar f.eks., at Sats ville kunne hæve priser eller indføre nye gebyrer.

I en ny kendelse vurderer forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, at det både er urimeligt og ugyldigt i henhold til Aftaleloven.

For Sats-kæden betyder det, at det omtalte vilkår skal fjernes i deres medlemsaftaler. De har dog stadig lov til at prisregulere i henhold til forbrugerprisindekset, hvilket ligger indenfor rammen omkring »rimelighed«.

»Når vi som forbrugere vælger fitnessselskab, bruger vi ofte tid på først at undersøge, hvor vi kan få den bedste ydelse til den bedste pris. For at kunne sammenligne tilbuddene er det helt essentielt, at vi kan regne med det, der står i kontrakten,« udtaler Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Alligevel ser vi, at nogle virksomheder har vilkår, der giver en urimeligt bred ændringsadgang, som f.eks. kan bruges til at forhøje prisen, efter at aftalen er indgået. I så fald står vi som forbrugere uden mulighed for at vurdere, om vi har truffet det rigtige valg. Disse vilkår er derfor til skade både for forbrugerne og konkurrencen.«

Uddrag fra Aftaleloven
  • En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.
  • En skriftlig aftale, der tilbydes forbrugeren, skal af den erhvervsdrivende være udarbejdet på en klar og forståelig måde.
  • Ved forbrugeraftaler gælder, at såfremt det vil være stridende mod hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende, kan forbrugeren i så fald kræve, at den øvrige del af aftalen skal gælde uden ændringer, hvis dette er muligt.

De generelle rettigheder er, at hvis en virksomhed forhøjer prisen på baggrund af et urimeligt aftalevilkår, vil prisforhøjelsen som udgangspunkt være ugyldig, og forbrugerne vil kunne kræve penge retur.

Forklaringen i den aktuelle sag går på, at vilkåret var urimeligt, fordi forbrugeren ikke ville kunne forudse vilkårets konsekvenser for aftaleforholdet ud over muligheden for at opsige medlemskabet.

Det, at Sats gav mulighed for at opsige en aftale, når ændringer blev meldt ud, var ifølge Christina Toftegaard Nielsen stadig ikke nok.

Med rygdækning i Aftaleloven kræver forbrugerombudsmanden, at hvis en erhvervsdrivende ønsker ændringer i en allerede indgået aftale, må det ikke være urimelige ændringer, og kunden skal have individuel besked samt give sin accept. Og helt grundlæggende skal ændringer fremgå klart samt give mulighed for at opsige en aftale.

Læs også