Erhverv

Anders Eldrup er ny i spidsen for fond, hvor vækst og grøn omstilling er samme mål

Med pondus i form af den mangeårige Dong-direktør og departementschef Anders Eldrup for bordenden, skal Danmarks Grønne Investeringsfond have erhvervslivet med om bord på den grønne omstilling i Danmark.

I 1991 blev Anders Eldrup udnævnt til departementschef i Finansministeriet. Efter knap 30 år som embedsmand i ministeriet, kom han i 2001 til energiselskabet Dong. Anders Eldrup blev fyret som adm. direktør i Dong i 2012. Arkivfoto: Gregers Tycho

Den tidligere direktør i Dong Energy (i dag Ørsted, red.) og forhenværende departementschef i Finansministeriet, Anders Eldrup, er udpeget som formand for Danmarks Grønne Investeringsfond.

Den grønne, statslige lånefond har til formål at understøtte og medfinansiere investeringer, som kan fremme en grøn omstilling i Danmark.

Fonden yder f.eks. lån til private virksomheder, boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner.

Den 71-årige Anders Eldrup er udpeget til posten af erhvervsminister Simon Kollerup, der fremhæver Anders Eldrups lange erfaring indenfor grøn omstilling, hvor den bagvedliggende forudsætning er, at vækst og klimahensyn går hånd i hånd og ikke behøver være modsætninger.

»Han har et betydeligt kendskab til grønne teknologier, og jeg er utrolig glad for, at Eldrup har takket ja til at være formand for Danmarks Grønne Investeringsfond,« siger Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Anders Eldrup ser frem til arbejdet, der ifølge ham styrker grundlaget og forudsætningerne for at sætte skub på en grøn omstilling på et nationalt niveau, men også kan være med til at vise vejen på et globalt plan.

»Danmarks Grønne Investeringsfonds indsats med at tilvejebringe risikovillig kapital, netværk og kompetencer er med til at understøtte den grønne transformation på tværs af industrier. Den grønne omstilling er en fantastisk mulighed for danske virksomheder, som gør grøn omstilling og god forretning til to sider af samme sag, og det er netop tankegangen bag Danmarks Grønne Investeringsfond,« siger Anders Eldrup.

Den nyudnævnte formand blev for et år siden tilknyttet som leder af regeringens kommission for grøn omstilling af personbiler, der er er et led i det samlede danske klima- og luftudspil. Bilkommissionen fremlægger til efteråret sit oplæg til et nyt og grønt afgiftssystem.

Hans interesse for det grønne område går mere end 10 år tilbage. Allerede i 2008 talte Anders Eldrup i rollen som Dong-direktør for en målsætning om 500.000 el-biler på de danske veje i 2020. Den vision er dog ikke helt blevet indfriet endnu, da der kun kører i nærheden af 20.000 el- og hybridbiler rundt i Danmark.

I 2010 var han desuden en af stifterne bag det internationale samarbejde Green Growth Leaders omkring grøn vækst.

Anders Eldrup overtager posten i Danmarks Grønne Investeringsfond efter Jørgen Tang-Jensen, der har været formand siden 2016. Bestyrelsen består udover Anders Eldrup af næstformand Hilde Kjelsberg, Jan Bach Jensen, Lars Therkildsen, Lars Schröder og Merete Lundbye Møller.

BRANCHENYT
Læs også