Erhverv

Københavns Lufthavne fik et overskud på 1,3 mia kr.

Lufthavnen opgiver at komme med guidance for 2020 på grund af udbruddet af coranavirus.

Københavns Lufthavne har på det seneste også mærket de mange flyaflysninger på grund af coronavirus. Arkivfoto: Stine Bidstrup

Den internationale luftfart er hårdt ramt af udbruddet af coronavirus. Det gælder også Københavns Lufthavne, der opgiver at komme med forventninger til både omsætning og overskud før skat for 2020.

Det oplyser selskabet i sin regnskabsmeddelelse for 2019.

I 2019 var lufthavnen i forvejen ramt af først en pilotstrejke og siden en markant neddrosling fra flyselskabet Norwegians side. Norwegian er lufthavnens næststørste kunde efter SAS.

Sidste år fik Københavns Lufthavne et overskud før skat på knap 1,3 mia. kr., hvilket var en nedgang på 8,7 pct. i forhold til 2018. Men på niveau med de forventninger selskabet havde stillet investorerne i udsigt ved 3. kvartals rapporten.

Samlet faldt omsætningen med 2,2 pct. til 4,35 mia. kr. Det skyldtes blandt andet lavere takster for flyselskabernes brug af lufthavnen. Taksterne blev nedsat med 10 pct. i 2018 og yderligere med 5 pct. i 2019.

Lufthavnen indviede sidste år sin Finger E, der krævede samlede investeringer på næsten 2 mia. kr.

»De rekordhøje investeringer er i dag markant større end CPH’s resultat før skat. Det er ikke holdbart på sigt. CPH’s cash-flow er sat yderligere under pres på grund af usikkerhed om verdensøkonomien, brexit, handelskrig og corona virus,« skriver selskabet i årsrapporten.

De udfordrende markedsforhold har fået lufthavnen til at overveje sin investeringsstrategi og det kan betyde et langsomme tempo i udbygningen og moderniseringen af lufthavnen.

»Udviklingen af lufthavnen skal ske i takt med at passagertallet stiger. Men grundet den øgede globale usikkerhed er det ikke sikkert, at alle de ønskede investeringer er realiserbare i forhold til det cash flow, der er til rådighed. CPH vil derfor løbende vurdere og tilpasse investeringsniveauet i forhold til den økonomiske og risikomæssige udvikling,« lyder det i regnskabet.

I 2019 samarbejdede den danske luftfartsbranche om et klimaudspil og ambitionen om at omstille dansk luftfart til at være helt uden CO2-udledning i 2050.

Gennem forslaget om etablering af en klimafond for luftfart og aktiv deltagelse i regeringens klimapartnerskab for luftfarten kan lufthavnen sammen med forskere, politikere og grønne organisationer sætte retning og fart på omstillingen til bæredygtig luftfart.

Ændringen mod en mere grøn luftfart skal blandt andet foregå ved at ændre lufthavnens tværbane, der sjældent bruges.

Det vil give plads til mere miljøvenlige og moderne flytyper, der bruger mindre brændstof og som er mindre støjende.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå at undlade at udbetale udbytte for andet halvår. Det samlede udbytte for året udgør således DKK 237,6 mio. svarende til DKK 30,28 pr. aktie.

BRANCHENYT
Læs også