Serier

Corona-opråb til små virksomheder: »Man kan ikke isolere sig selv og lade være med at gøre noget«

BDO har fremskyndet en undersøgelse blandt landets små og mellemstore virksomheder, der både tegner et billede af et erhvervsliv i coronanød - og at virksomhederne kan gøre mere for at hjælpe sig selv.

Corona rammer verden
John Bøgehus Pedersen er Senior Partner og chef for Advisory København, BDO Danmark. BDO er landets fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed. De har 32 kontorer og beskæftiger 1.300 medarbejdere. Foto: BDO

Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO foretager hvert år en undersøgelse blandt de mange små og mellemstore virksomheder (smv'er) i hele Danmark. Den er med til at tegne billedet af, hvordan øjeblikkets danske erhvervsklima er.

I år har BDO valgt at fremskynde en del af spørgsmålene til SMV’erne, da udbruddet af coronavirus med ét slag har ændret virkeligheden for landets virksomheder.

»Det er en ny trussel, der er kommet ind og bag på alle. Vi har cyber- og terrortruslen, men coronavirus er ikke tænkt ind. De andre ting har vi arbejdet med, men det det andet kommer pludseligt. Det kommer bag på os, hvor hårdt det slår igennem,« siger John Bøgehus Pedersen, der er chef for advisory og seniorpartner i BDO.

Konklusionen er bl.a., at 4 ud af 10 små og mellemstore danske virksomheder forventer, at coronavirussen vil påvirke deres omsætning negativt i år.

Planen med de indkomne resultater fra de flere end 750 adspurgte virksomheder skal ifølge BDO ses som pejling på, hvor der kan være brug for hjælp fra staten.

»Små og mellemstore virksomheders største fjende er likviditet, så det er flot, at regeringen har været hurtigt ude at skrue på dét håndtag. Men det er klart, at hvis coronaudbruddet fortsætter, så er der helt sikkert nogle virksomheder, som kommer til at lide omsætningstab, der ikke bliver indhentet igen,« siger John Bøgehus Pedersen.

Svarene fra de mange SMV’er giver ikke umiddelbart pejling på, hvilke brancher, der lider eller bliver hårdest ramt. Men BDO har haft kontakt til flere virksomheder, og det generelle billede, der tegner sig, er, at det er firmaer, som enten sælger til hotel- og restaurationsbranchen eller er i den.

Desuden drejer det sig om rejsebranchen, kursusvirksomheder og generelt virksomheder, der er i berøring med mange andre mennesker, hvor aktiviteter bliver aflyst. Og de typer SMV’er er allerede ramt på bundlinjen.

»Vi har allerede kunder, der har rapporteret, at omsætningen er på indeks 20. Og på det niveau kan man ikke overleve specielt længe. Derfor siger jeg også, at likviditetspakken er et godt initiativ på den korte bane, men hvis man får et omsætningstab, som er permanent, får man også et problem på den længere bane,« siger John Bøgehus Petersen.

På den baggrund appellerer BDO til, at regeringen begynder at overveje, om der skal komme en »bølge to« med virksomhedshjælp.

»Der kunne vi godt ønske noget forbrugsstimulerende hjælp,« siger John Bøgehus Pedersen.

Hvor det første af to spørgsmål til virksomhederne handlede om den generelle opfattelse af situationen, gik det andet på, hvordan virksomhederne tackler udbruddet af corona. Og her peger svarene i stor grad indad.

»Undersøgelsen viser, at det normalt er de større virksomheder, som har et risikoberedskab og ressourcerne til at sætte ind – og måske tager det mere seriøst. På den måde kan coronaudbruddet godt risikere at ramme de små virksomheder hårdere.«

Tallene viser, at 75 pct. af de større SMV’er har gjort noget ekstra for at beskytte sig, mens det kun er 34 pct. for de små med højst 25 medarbejdere.

»Jeg ved ikke, om de små tager det mindre alvorligt, men de større virksomheder har bare ofte et større beredskab. Min opfordring skal lyde, at de små virksomheder også skal tænke på, at de er en del af et nationalt anliggende. Man kan ikke isolere sig selv og lade være med at gøre noget, vi hænger alle sammen på en eller anden måde. Det er et lille opråb til, at de skal gøre lidt ekstra,« siger John Bøgehus Pedersen.

Læs også